wtorek, Styczeń 23, 2018

Różnorodne kontenery z tworzyw sztucznych

0

Obecnie na rynku można znaleźć bardzo wiele różnorodnych kontenerów plastikowych. Są to bardzo popularne produkty, na zakup których decyduje się coraz więcej osób. Nic w tym dziwnego, ponieważ zastosowanie takich kontenerów z tworzyw sztucznych jest bardzo powszechne. Więc gdzie możemy stosować kontenery z plastiku?

Zadbaj o swoich pracowników – wyślij ich na szkolenia

0

Prezesi firm przynoszących zyski przyznają otwarcie, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Mimo to osoby pracujące w danej firmie często są niedoceniane, źle opłacane, traktowane w sposób przedmiotowy. Pracodawca, który zdecyduje się na stworzenie swoim pracownikom odpowiednich  warunków do rozwoju i zadba o to, by interes firmy stał się jednocześnie jego  interesem, będzie odnosić sukcesy. Na umiejętności i motywację pracowników może znacząco wpłynąć udział w szkoleniach i warsztatach, co pozwoli im na poszerzenie wiedzy i stworzenie nowych możliwości na drodze do rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto postawić na szkolenia?

Szkolenia i warsztaty przygotowywane dla pracowników poszczególnych firm mają na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji uczestników oraz pogłębienie ich wiedzy w danej dziedzinie. Najczęściej szkolenia dotyczą nowych trendów, obsługi nowoczesnego oprogramowania, efektywnej komunikacji czy zarządzania projektami. Dzięki nabytym umiejętnościom pracownicy będą lepiej przygotowani do pełnienia swoich obowiązków – w wielu przypadkach nabyta wiedza pozwoli przyspieszyć i ułatwić pracę. Dodatkowo większość pracowników chętnie korzysta z okazji do podniesienia swoich kompetencji – ukończone szkolenia mogą być jednym z argumentów przemawiających za podwyższeniem wynagrodzenia lub awansem.

Kursy i szkolenia: Wrocław

Jak to wygląda w praktyce? Szkolenia zamknięte dla firm oferuje m.in. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; to propozycja kierowana przede wszystkim do firm działających na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, ale nie tylko. WSB ma w swej ofercie ponad 200 różnych szkoleń i warsztatów, dostosowanych do potrzeb firm i ich pracowników; są to zarówno kursy z zakresu sprzedaży, informatyczne czy zarządzania, jak i dotyczące obszarów takich jak prawo, logistyczne czy finanse. Dodatkowo firmy, które zdecydują się skorzystać z oferty WSB, mogą liczyć na indywidualnie dopasowany program, współpracę z najlepszymi specjalistami z danej branży czy możliwość elastycznego ustalania terminów i miejsca szkolenia. Warto zaznaczyć, że w ramach oferty firmy mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa, wsparcia w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia czy z branżowych kursów języka obcego.

Więcej informacji  o szkoleniach prowadzonych przez WSB we Wrocławiu.

Artykuł sponsorowany.

Zasady rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej

0

Najbliższe rozliczenie podatkowe firmy PITax.pl Łatwe podatki – PIT 2017 program umożliwia  skorzystanie w prosty sposób z odliczenia podatkowego wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz tzw. wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych. Odliczenia dokonać mogą zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i osoby, które mają je na swoim utrzymaniu. Program PIT daje możliwość dopełnienia wymaganych przepisami podatkowymi formalności raportowych w zeznaniu rocznym, należy, wszakże pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i spełnieniu wstępnych warunków formalnych dla tej ulgi.

Każdy portal podatnika lub niezależny od serwisu online program PIT 2017 otwiera możliwość odliczania wydatków na cele związane z rehabilitacją, lub też takich, które uznać można za ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Oczywiście mogą się one różnić się sposobem prezentowania ulg i odliczeń w deklaracji podatkowej, dlatego warto wybrać taki, który znany jest z promowania i wspierania odliczeń podatkowych. Sama aplikacją podatkowa nie rozwiązuje jednak najbardziej kluczowych wymogów, przed którymi staje podatnik zamierzający rozliczać tego typu wydatki. Przede wszystkim należy zgromadzić wymaganą przez przepisy prawa podatkowego dokumentację poświadczającą prawo podatnika do uruchomienia tego mechanizmu podatkowego.

Komu przysługuje ulga?

Z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2018 program mogą skorzystać osoby spełniające jeden z poniższych warunków:

 • Posiadanie przez podatnika, którego odliczenie ma dotyczyć orzeczenia o niepełnosprawności w jednej z trzech postaci: niepełnosprawność znaczna, niepełnosprawność umiarkowana, niepełnosprawność lekka. Niepełnosprawność znaczna dotyczy osób, które uznaje się za niezdolne do samodzielnej egzystencji, tj. niemogące samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych życiowych potrzeb (samoobsługa, komunikacja i poruszanie się)

Niepełnosprawność umiarkowana odnosi się do osób uznanych za niezdolne do wykonywania pracy lub zdolnych do wykonywania pracy jedynie w specjalnych warunkach (tzw. pracy chronionej). Dotyczy ten poziom niepełnosprawności także osób, które wymagają czasowej pomocy innych w celu wypełniania ról społecznych.

Określenie „niepełnosprawność lekka” ma zastosowanie w przypadku osób, które uznane zostały za zdolne do wykonywania pracy jedynie w ograniczonym zakresie w porównaniu do osób zdrowych. Określenie to stosuje się także w odniesieniu do osób, które mają pewne ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się jednak kompensować za pomocą odpowiedniego wyposażenia, dodatkowych środków technicznych itp.

 • Dysponowanie decyzją przyznającą podatnikowi rentę z powodu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, także rentę szkoleniową albo rentę socjalną.
 • Posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego na podstawie adekwatnych przepisów, w razie, gdy osoba ta nie skończyła jeszcze 16 roku życia.
 • Dysponowanie orzeczeniem dotyczącym niepełnosprawności wydanym przez stosowny organ i wynikającym z niezależnych przepisów, które obowiązywały do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia 1997 r.

Opiekun osoby niepełnosprawnej i odliczenie rehabilitacyjne

Program PIT 2017 umożliwia między innymi przeprowadzenie odliczenia przez osobę, która sama nie będąc niepełnosprawną, jest opiekunem takiej osoby. Otóż w normalnych okolicznościach sama osoba niepełnosprawna ponosi wydatki rehabilitacyjne, a następnie (dysponując odpowiednimi dowodami ich poniesienia) odlicza je w zeznaniu rocznym. Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna jest na utrzymaniu osoby, dla której jest współmałżonkiem, dzieckiem (zarówno własnym, jak i przysposobionym, a także obcym przyjętym na wychowanie), rodzicem, pasierbem, rodzicem współmałżonka,ojczymem, rodzeństwem,zięciem , macochą, lub synową – osoba utrzymująca niepełnosprawnego jest uprawniona do skorzystania z odliczenia rehabilitacyjnej, jeśli tylko dochody roczne osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły 9.120 zł. W takich okolicznościach dowody powstałych kosztów rehabilitacyjnych (np. faktury) należy  wystawiać na nazwisko osoby utrzymującej.

Wydatki kwalifikujące się do odliczenia

Program do rozliczania PIT pozwoli w tym roku na odliczenie między innymi następujących wydatków w zakresie ulgi rehabilitacyjnej:

 • przystosowanie budynków oraz mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • modyfikacje pojazdów mechanicznych mające na celu przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych;
 • naprawa oraz zakup narzędzi technicznych, urządzeń, a także sprzętu koniecznego dla rehabilitacji lub dla ułatwienia czynności życiowych (bez sprzętu AGD);
 • finansowanie materiałów edukacyjnych oraz wydawnictw koniecznych ze względu na potrzeby osoby niepełnosprawnej;
 • pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego;
 • pokrycie kosztów leczenia uzdrowiskowego;
 • opłacanie osób pracujących w charakterze przewodnika niewidomych
 • utrzymanie psa-przewodnika dla osób niewidomych;
 • opłacenie opieki pielęgniarskiej w domu chorego;
 • opłacenie kosztów tłumacza języka migowego.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

Gdzie ulokować studenckie oszczędności?

0

Dzisiaj studenci starają się robić wszystko, aby brać sprawy w swoje ręce, a co się z tym wiąże, żeby korzystać ze wszystkich możliwości, jakie się przed nimi otwierają. Dlatego właśnie korzystają z wymian zagranicznych z innymi studentami, zaczynają pracę jeszcze podczas studiów, a nawet niektórzy z nich uruchamiają własny biznes. Obecnie tego typu sprawy można wykonać znacznie łatwiej, bo jest do nich łatwiejszy dostęp niż jeszcze kilka lat temu. Pierwsze zarobione pieniądze trzeba w odpowiedni sposób ulokować, tak aby mieć pewność, że ich się nie straci. Zwykły rachunek nie będzie do tego odpowiednim miejscem, ponieważ bezpłatne konta studenckie nie są oprocentowane, a biorąc pod uwagę jeszcze inflację tak naprawdę będziemy jeszcze stratni.

Gdzie ulokować studenckie oszczędności?

Rachunek oszczędnościowy

Warto zobaczyć, co oferuje nam konto oszczędnościowe, które z pewnością będzie najprostszym sposobem na zabezpieczenie oszczędności. Pozwala ono na nieograniczony dostęp do pieniędzy, a dodatkowo jeszcze nie mamy konieczności deklarowania, ile tych pieniędzy planujemy wpłacić. Musimy tutaj tylko pamiętać, że możemy mieć ograniczoną ilość wypłat, jeśli nie będziemy chcieli stracić odsetek, które uda nam się wypracować. Co więcej, warto się zastanowić, czy nie będzie najlepiej, jeśli takie konto oszczędnościowe, otworzymy w tym samym banku, w którym mamy konto studenckie. Wówczas przelewy z jednego konta na drugie będą przechodzić błyskawicznie.

Lokata

Poza kontem oszczędnościowym, możemy także popatrzeć na lokatę bankową. Ona także jest bezpieczną propozycją, ale ma pewne ograniczenia, o których z pewnością trzeba pamiętać. Przede wszystkim, te pieniądze wstawiane są na lokatę na określony czas. Jeśli wycofamy je prędzej, utracimy wypracowane odsetki. Gdyby różnica między kontem oszczędnościowym a lokatą była znacząca, to można byłoby próbować. Jednak w sytuacji, gdy te oprocentowania są zbliżone, lepiej jednak będzie zostawić sobie stały dostęp do gotówki, a więc zdecydować się na rachunek oszczędnościowy.

Fundusz inwestycyjny

Możemy także kupić fundusz inwestycyjny. Można skorzystać z bezpiecznych funduszy, jak i takich bardziej agresywnych. Tutaj jednak musimy być ostrożni, bo można na nich sporo zyskać, zwłaszcza na tych agresywnych, ale równie szybko możemy sporo stracić.

Giełda

Jeśli masz odpowiednie doświadczenie w inwestowaniu, to warto pomyśleć o giełdzie papierów wartościowych. Tutaj jednak ważna jest odpowiednia wiedza, dlatego musimy się do tego odpowiednio przygotować. Zawsze trzeba pilnować, aby nie inwestować w akcje w momencie, gdy mają one maksymalne ceny. Odpowiedni czas na inwestycje jest wtedy, gdy ceny są na minimalnym poziomie.

Przed założeniem konta bankowego

Zanim ostatecznie założysz konto bankowe, musisz sprawdzić w tabeli opłat, jaka jest opłata za jego prowadzenie, za wykonywanie przelewów internetowych, utrzymanie karty, oraz wypłaty dokonywane z bankomatów innych, niż te z naszego banku. W takim wypadku warto też skorzystać ze specjalnej porównywarki kont, tak aby łatwiej było nam wybrać to najłatwiejsze.

Edukacja finansowa dla młodzieży – jak uczyć się o pieniądzach?

0

Edukacja ekonomiczna znalazła się na świeczniku mediów i polityków, domagających się jej obecności w szkołach. Jednak zamiast spokojnie czekać na dodanie do szkół odpowiedniego programu do nauki o pieniądzach, warto samemu zacząć działać w tym temacie. Można uczestniczyć w dyskusjach przy rodzinnym stole na temat wydatków, otworzyć konto przeznaczone dla młodzieży, zacząć oszczędzać, a także porozmawiać z osobami, które dzięki pracy stały się samodzielne finansowo.

Edukacja finansowa dla młodzieży - jak uczyć się o pieniądzach?

Uczestnicz w planowaniu wydatków

Warto, abyś rozmawiał z  rodzicami na temat wydatków z życia codziennego. Brał udział w planowaniu rodzinnego budżetu, bo wówczas dowiesz się, jak jest on ważny dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Dodatkowo wyrobisz w sobie nawyk zwracania uwagi na to co jest ważne w finansach, a to sprawi, że łatwiej będzie Ci operować pieniędzmi w dorosłym życiu.

Zobacz jakie młodzieżowe konta bankowe są proponowane

Banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i proponują im specjalne konta bankowe, przygotowane do ich potrzeb. Dzięki nim, można nie tylko oszczędzać pieniądze, ale także zdobywać podstawową wiedzę oraz umiejętności, które później przydadzą się w świecie finansów. Mając własny rachunek, będziesz mógł z łatwością kontrolować wydatki, a także dowiesz się, na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli poznajemy oferty różnych banków. Można też zajrzeć na specjalny ranking kont młodzieżowych, gdzie wszystkie najważniejsze informacje będziesz miał zebrane w jednym miejscu, a to pozwoli na spokojne porównanie wszystkich ofert, tak aby wybrać tą, która będzie najkorzystniejsza.

Nauka oszczędzania jest bardzo ważna

Systematycznego oszczędzania, warto się uczyć już od najmłodszych lat. Pewną część kieszonkowego, warto sobie zawsze odłożyć, nawet jeśli będzie to mała kwota. To wyrobi w Tobie przekonanie, że nie trzeba brać kredytu, aby móc sobie kupić coś droższego. Wystarczy tylko systematyczne odkładanie pieniędzy na ten cel i nie podbieranie ich co chwilę.

Sprawdzaj na co wydajesz pieniądze

Warto wiedzieć, ile wydaje się na różne rzeczy. W tym celu powinieneś zbierać paragony, aby raz w miesiącu sprawdzić, ile pieniędzy straciłeś na jedzenie, ubrania, a ile na rzeczy, których nie było w planie i tak naprawdę nie musiałeś ich kupować. Takie niekontrolowane wydatki, potrafią pochłonąć sporą część budżetu.

Uważaj na lekcji przedsiębiorczości

Wbrew pozorom, na przedsiębiorczości możesz zdobyć ważne umiejętności i informacje, które później przydadzą się w zarządzaniu budżetem. Dlatego bądź aktywny na lekcji, a także rób skrupulatne notatki z tego, co na niej usłyszysz.

Spotykaj się z biznesmenami

Jeżeli Twoja szkoła organizuje spotkania z biznesmenami, to warto na nie chodzić. Tam dowiesz się wielu ciekawych rzeczy, będziesz też mógł się dowiedzieć, na co trzeba uważać w świecie biznesu. Jeśli chcesz odnieść sukces związany z naszymi finansami, to powinieneś się wzorować na tych, którym ten sukces już udało się uzyskać. Będą oni dla Ciebie prawdziwą skarbnicą wiedzy.

 

Jakie są cechy dobrego konta oszczędnościowego?

0

O tym, że warto oszczędzać wiedzą wszyscy, jednak nie wszyscy wiedzą, jakie to proste. Wystarczy otworzyć konto oszczędnościowe w banku i systematycznie, po wpłynięciu każdej wypłaty, przelewać na nie określoną kwotę. Jednak żeby móc na takim koncie zyskać, warto przejrzeć dokładnie oferty z różnych banków, tak aby mieć pewność, że wybierzesz, które oferuje najlepsze parametry. Co ważne, takiego rachunku nie musisz otwierać w tym samym banku, w którym masz rachunek osobisty. Choć niektóre banki oferują konto oszczędnościowe tylko tym klientom, którzy już mają u nich rachunek podstawowy.
Plusem posiadania obydwóch kont w jednym banku, będzie z pewnością to, że będziesz moógł błyskawicznie przelewać między nimi pieniądze. Dzieje się tak dlatego, że w obrębie jednego banku pieniądze są transferowane wewnętrznymi systemami banku, a nie systemem Elixir.

Na co więc trzeba zwrócić uwagę, przy wyborze konta oszczędnościowego?
Jakie są cechy dobrego konta oszczędnościowego?

Ile jest bezpłatnych przelewów w miesiącu?

Jednym z najważniejszych kryteriów, jest ilość przelewów, które możesz zrobić z konta oszczędnościowego na rachunek główny, bez tracenia zysków, jakie wypracowałeś z oprocentowania. Zazwyczaj ich ilość mieści się między 1 a 3, dlatego warto się dokładnie zapoznać z tą kwestią. Jeżeli trafisz na bank, w którym nie będziesz miał, ani jednego darmowego przelewu, to lepiej z niego zrezygnować. Trzeba też sprawdzić, czy będą to przelewy w obrębie tego jednego banku, czy do wszystkich. Co jest szczególnie ważne, gdy zakładasz konto oszczędnościowe w innym banku, niż Twój główny rachunek.

Oprocentowanie

Drugą ważną rzeczą, jeśli nie najważniejszą, powinno być oprocentowanie. Im będzie ono wyższe, tym mniej stracisz, a tym więcej będziesz mógł zyskać. Tutaj liczy się każdy ułamek procenta.

Może się zdarzyć, że inny bank będzie proponował oprocentowanie wyższe niż to, które oferowane jest w Twoim banku. Warto wówczas założyć konto oszczędnościowe w tym innym banku, bo tutaj nawet 0,5% robi sporą różnicę.

Kapitalizacja odsetek

Warto spojrzeć, jak często będzie wykonywana kapitalizacja odsetek. Im częściej ona będzie miała miejsce, tym więcej zyskasz. Chodzi o to, że im częściej uzyskane odsetki są dopisywane do Twojego rachunku, tym większa kwota działa na kolejne odsetki. Kwota jaka została przez Ciebie wpłacona, zostaje powiększona o uzyskane odsetki, a ich suma pracuje na dalsze odsetki.

Jeszcze jakiś czas temu taka kapitalizacja była przeprowadzana codziennie, dzięki czemu można było uniknąć podatku od dochodów kapitałowych. Jednak obecnie po zmianach w naliczaniu tego podatku, banki zazwyczaj wykonują ją raz w miesiącu.

Musisz też wiedzieć, że w ofercie banku podawane jest oprocentowanie roczne, a to co Ty zyskujesz co miesiąc, to 1/12 tego podanego procenta. Ogólnie wychodzi na to samo, ale możesz dodatkowo zarobić więcej, dzięki kapitalizacji, która jest częściej wykonywana.

Minimalne saldo

Czasami banki wprowadzają wytyczną, która określa minimalne saldo, a więc najmniejszą kwotę, jaką musisz mieć na swoim koncie. Warto pomijać takie konta i wybierać te, w których takiego limitu nie ma. Może się zdarzyć, że rachunek będzie pusty, to przynajmniej nie będziesz ponosił w związku z tym żadnych kosztów.

 

Jak oszczędzać pieniądze?

0

Mało kto, może sobie pozwolić na kupienie wszystkiego, co chciałby mieć. Jak więc oszczędzać nie zwiększając dochodów?

Wybieraj tańsze produkty

Nie mamy kupować jak najtańszych produktów. Ale te, które mają dobrą jakość, a są tańsze.

Nie kupuj za dużo

Kupuj tyle ile potrzebujesz, tak aby później nie wyrzucać tego, co się przeterminowało.

Przemyśl zakupy

Przemyśl, czy dany produkt faktycznie jest ci potrzebny, czy to tylko chwilowa zachcianka.

 

Nie zapełniaj zakupami czasu

Jeżeli zakupu mają wypełnić nudę, to kupisz to, co nie jest ci potrzebne.

Miej listę zakupów

Zrób listę zakupów i jej się trzymaj. Unikniesz kupowania niepotrzebnych rzeczy.

Sprawdź opinie

Zanim kupisz drogi produkt, sprawdź o nim opinie, zobacz czy ma wszystko czego potrzebujesz. Sprawdź, gdzie jest w najniższej cenie.

Przyjrzyj się promocji

Może się okazać, że sugerując się naklejką przepłacamy za dany towar. Warto się upewniać co do ceny sprzed promocji. Przy produktach spożywczych musimy też patrzeć na datę przydatności.

Otwórz lokatę

Mając lokatę, zastanowisz się, czy brać pieniądze, skoro stracisz odsetki. W ten sposób nie kupisz tego, co nie jest ci naprawdę potrzebne.

Wybieraj gotówkę

Płacąc kartą nie widzimy wydawanych pieniędzy, przez co łatwiej jest wydać ich za dużo. Przy gotówce widzimy, jak ubywa nam jej z portfela.

Nie płać za konto bankowe!

Korzystaj z konta bankowego, za które nie trzeba płacić.

Naprawiaj to co się zepsuło

Zanim kupisz nową sprzęt, sprawdź, czy jego naprawa nie wyjdzie taniej.

Miej kontrolę nad wydatkami

Weź do domu rachunek, sprawdzaj ceny w różnych sklepach.

Przeliczaj

Sprawdź czy tanie produkty faktycznie się opłacają. Czy nie trzeba będzie ich zbyt szybko wymienić na nowe.

Zrezygnuj z samochodu

Jeśli tylko możesz idź pieszo, jedź rowerem, albo komunikacją miejską. Zrezygnowanie z samochodu pozwoli sporo zaoszczędzić.

Ekonomiczna jazda

Sprawdź co zrobić, aby jeździć samochodem oszczędniej.

Tankuj rozsądnie

Sprawdzaj ceny paliwa, wybierając stacje, gdzie jest taniej.

Załóż gaz

Jeśli dużo jeździsz, zamontuj w samochodzie gaz, to szybko się zwróci i zaczniesz oszczędzać.

Unikaj zakupu na stacjach benzynowych i w małych sklepach

Na stacjach benzynowych i w małych sklepach wszystko jest droższe.

Szukaj tańszych restauracji

Sprawdzaj, gdzie można zjeść smacznie, ale tanio.

Porównuj ceny

Warto porównywać ceny w sklepach internetowych i kupować tam, gdzie taniej.

Korzystaj z darmowych programów

Warto popatrzeć, za darmowymi programami do komputera. Zamiast Windowsa wgraj Linuxa, nie korzystaj z Office’a wypróbuj OpenOffice’a. Otwarte oprogramowania są wymyślane przez pasjonatów. Są za darmo i są bezpieczne, bo błędy szybko są wykrywane i poprawiane.

Wiadomości sprawdzaj w Internecie

Nie warto kupować gazet, te same wiadomości znajdziemy w Internecie.

Sprawdzaj rachunki

Niestety, w dużych sklepach próbują nas oszukiwać przy kasie. Kasując więcej produktów niż kupiliśmy, albo w innej cenie niż na półce. Sprawdzaj więc rachunek i domagaj się zwrotu za źle nabite produkty. Prawo jest po twojej stronie.

Analizuj oferty usługodawców

Jeśli wybierasz usługodawcę, zawsze sprawdzaj dokładnie ofertę, cennik i regulamin na jego stronie.

Korzystaj z programów partnerskich

Kupuj tam, gdzie jest taniej i gdzie dostajesz punkty, które można na coś wymienić. Warto też sprawdzić, jak działają zakupy grupowe, bo one także wychodzą taniej.

Gotuj w domu

Samodzielne przygotowywanie posiłków jest tańsze, niż jedzenie w restauracji.

Kupuj na wyprzedażach

Pod koniec sezonu ubrania trafiają na przecenę, jesienią kupuj rzeczy na kolejne lato, a wiosną na kolejną zimę.

Szukaj promocji

Sprawdzaj strony z promocjami. Można wtedy sporo zaoszczędzić.

Odwiedzaj sklepy z tanią odzieżą

Jest wiele lumpeksów proponujących markowe ubrania, w których wszystko wygląda jak w zwyczajnym sklepie i nie unosi się mało przyjemny zapach. Warto do nich zaglądać, bo można znaleźć prawdziwe perełki.

Zrezygnuj z palenia

Papierosy nie dość, że mocno szkodzą zdrowiu, to jeszcze dużo kosztują. Wypalając jedną paczkę dziennie tracimy przez rok prawie 4000 zł.

Wybieraj inwestycje

Warto wyrobić w sobie odruch odkładania co miesiąc określonej, nawet niewielkiej sumy pieniędzy. Szybko okaże się, że mamy całkiem przyzwoitą sumkę na nieprzewidziane wydatki. Można je wpłacać na konto oszczędnościowe, dzięki czemu ograniczymy możliwość ich niekontrolowanego podbierania.

Unikaj zaciągania kredytów

Jeżeli bierzemy coś na kredyt, to musimy się liczyć z odsetkami i marżą. Warto trochę odczekać i odłożyć potrzebne pieniądze niż brać na kredyt.

Zbieraj drobne

Warto odkładać drobne do skarbonki. Nie odczujemy straty w portfelu, a na koniec roku będziemy mieli dodatkowe kilkaset złotych.

Korzystasz z najlepszych usług

Warto systematycznie sprawdzać oferty na: telefon komórkowy czy prąd. Tutaj jest spora konkurencja i co chwilę pojawiają się korzystne propozycje.

Wybieraj krótsze umowy

Podpisywanie długich umów nie jest korzystne. Warto wybierać krótsze, bo wówczas szybciej będziemy mogli skorzystać z lepszej propozycji.

Konto dla dziecka – jak wybrać, na co uważać?

0

Warto uczyć dzieci oszczędzaniu, już od najmłodszych lat. Świetnie do tego będzie nadawało się konto założone w banku, zwłaszcza jeżeli połączymy je z naszym kontem, dzięki czemu wszystko na spokojnie będziemy mogli kontrolować. Warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim propozycjom, tak aby z usług bankowych wybrać tą, która najbardziej będzie odpowiadała potrzebom naszym i naszego dziecka.

Konto dla dziecka - jak wybrać, na co uważać?

Czy jest to specjalne konto dla dzieci?

Musimy wiedzieć, że takie konto dedykowane dzieciom, powinno charakteryzować się czymś innym, niż nasz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Przede wszystkim, powinno być bardziej intuicyjne, a także skonstruowane w taki sposób, aby dziecko chciało się bliżej zapoznać z tym systemem. Warto także sprawdzić, czy konto, które chcemy założyć naszemu dziecku, oferuje mu wirtualnego przewodnika, który wyjaśni mu świat finansów. Może to być jakaś bajkowa postać, jednak najważniejsze, aby było to wszystko zrobione w przystępny sposób i pozwoliło dziecku lepiej poznać zasady ekonomii.

Sympatyczny system

Obecnie bankowość internetowa jest czymś normalnym, a dodatkowo jeszcze wielu ludzi, nie może sobie bez niej wyobrazić funkcjonowania. Dlatego warto od początku zaznajamiać z nią dziecko, nie mniej powinniśmy to robić na programie, odpowiednio do niego przystosowanym. Powinniśmy zobaczyć, jak wygląda system, który chcemy wybrać dla naszego dziecka, możemy w tym celu przejrzeć ofertę demo, albo poprosić, aby zaprezentowano nam wygląd systemy elektronicznego. Oprawa graficzna, powinna zachęcać dziecko do korzystania z takiego systemu, ale trzeba też sprawdzić, czy wszystko jest dostatecznie łatwe w obsłudze. Im to wszystko będzie łatwiejsze i bardziej logiczne, tym łatwiej dziecku będzie się w tym wszystkim połapać.

Aplikacje dla dzieci

Dzieci najlepiej przyswajają wiedzę przez zabawę. Dlatego warto zobaczyć, czy bank, w którym planujemy otworzyć dziecku konto, proponuje jakieś ciekawe aplikacje na telefon, albo komputer. Propozycja wirtualnej skarbonki, albo możliwość zdobywania odznaki za regularne oszczędzanie, będzie świetną zachętą do dalszego, rozważnego dysponowania swoimi pieniędzmi. Należy też zobaczyć, czy w propozycji nie będą się znajdowały także gry odnoszące się do pieniędzy i podstawowych zasad ekonomii, dzięki czemu, jeszcze lepiej zachęcą dzieci do zainteresowania tym tematem i oszczędzania pieniędzy.

Sprawdź koszty

Jeżeli grafika i propozycje odnośnie konta dla dziecka z danego banku, nam się podobają, to trzeba przejść do kolejnej części. Sprawdzenia opłat, jakie będziemy ponosić za prowadzenie tego konta. Trzeba sprawdzić, ile będą wynosiły koszty przelewów, wypłat z bankomatów, a także samego prowadzenia konta. Na szczęście, niektóre banki oferują nam konto dziecięce za darmo, a co się z tym wiąże, możemy na tym sporo zaoszczędzić. Jednak żeby wiedzieć, które to banki, powinniśmy sprawdzić, jaki jest ranking kont dla dzieci.

Przejrzyj oprocentowanie

Warto dokładnie przyjrzeć się różnym propozycjom, które oferowane są przez bank, także pod kątem oprocentowania. Co prawda na koncie dziecięcym, nie będzie tego za wiele, ale przy systematycznym oszczędzaniu, może się okazać, że trochę tych pieniędzy się uzbiera. Trzeba też sprawdzić, czy czasami nie jest tak, że wysokie oprocentowanie jest proponowane tylko wtedy, gdy będziemy robić regularne wpłaty na konto. Jeśli tego nie będziemy robić, nasze dziecko otrzyma znacznie niższe oprocentowanie, niż było podane w reklamie.

Jak kontrolować konto bankowe dziecka?

0

Jeżeli chcesz nauczyć swoje dziecko oszczędności i rozsądnego korzystania z pieniędzy, to koniecznie powinieneś pomyśleć, o założeniu mu konta bankowego. Obecnie jest to możliwe praktycznie w każdym banku, jednak warto wiedzieć, jak dokładnie wygląda taka usługa. Co może zrobić Twoje dziecko, a co możesz zrobić Ty, aby móc kontrolować to, co dzieje się z tymi pieniędzmi. Warto też pomyśleć o tym, aby rachunek dziecka, był uruchomiony w tym samym banku, co Twój rachunek, bo wówczas będziesz miał do niego ułatwiony dostęp.

Jak kontrolować konto bankowe dziecka?

Masz stały dostęp do salda konta

Będąc opiekunem prawnym dziecka, będziesz miał nieograniczony dostęp do historii jego rachunku. Najlepiej jest, jeśli Twoje i jego konto, będzie otwarte w tym samym banku. Wówczas możesz śledzić, na co Twoje dziecko wydaje pieniądze, a jeśli będzie taka potrzeba, możesz od razu interweniować. To przede wszystkim w ten sposób możesz sprawdzić, jak dziecko wydaje pieniądze i mieć nad tym odpowiednią kontrolę.

Karta w formie przedpłaconej

Jeżeli chcesz dać dziecku możliwość samodzielnego decydowania na co wydaje pieniądze, możesz zaproponować mu kartę płatniczą w formie przedpłaconej. Będzie to polegało na tym samym, co działanie karty pre-paid w telefonie. Zasilasz kartę dziecka wybraną przez siebie kwotą, a ono może samo płacić za swoje zakupy. W ten sposób, Ty masz kontrolę nad tym, ile pieniędzy wydaje Twoje dziecko, a ono uczy się podejmowania decyzji, co warto kupić, a z czego lepiej zrezygnować.

Musisz zaakceptować dyspozycję

Jeżeli Twoje dziecko, nie ukończyło jeszcze 13 lat, nie będzie mogło samo wykonywać transakcji na koncie bankowym. Za każdym razem, kiedy zostanie przez nie wydana jakaś dyspozycja, Ty jako opiekun prawny, będziesz o tym powiadomiony. Wówczas podejmiesz decyzję, czy chcesz czy nie chcesz, akceptować takiej transakcji. Jeśli się na nią zgodzisz, będziesz musiał to zrobić za pośrednictwem swojej bankowości internetowej, co da Ci pełną kontrolę nad tym, na co Twoje dziecko chce wydawać pieniądze.

Ustaw limity

Jeżeli wiesz, że Twoje dziecko nie jest zbyt rozrzutne i raczej rozsądnie wydaje pieniądze, to możesz zrezygnować z ciągłego trzymania ręki na pulsie. Wystarczy, że ustawisz limity, określające maksymalną kwotę, jaką Twoje dziecko może zapłacić kartą lub wypłacić.

Zablokowanie dziecku dostępu do konta

Może się zdarzyć tak, że dziecko mimo licznych tłumaczeń, nie potrafi się powstrzymać od niekontrolowanego wydawania pieniędzy. Co widzi, to najchętniej by kupowało, a to może oznaczać, że co chwilę będziemy musieli dokładnie analizować informacje z banku. W takim przypadku, najlepszym sposobem na kontrolę konta bankowego, będzie zablokowanie do niego dostępu. Wówczas musisz złożyć odpowiednią dyspozycję w banku, po której Twoje dziecko nie będzie miało dostępu do własnego konta, ale Ty cały czas ten dostęp będziesz posiadał. Czasami jest to jedyny sposób, aby zmusić dziecko do zastanowienia się nad swoim zachowaniem i przemyślenia, czy jego sposób wydawania pieniędzy, faktycznie jest odpowiedni.

Co to jest WIBOR, LIBOR i EURIBOR?

0

Jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt, to musimy się liczyć z tym, że w umowie pojawią się tajemnicze określenia, z którymi nie spotykamy się na co dzień, a już na pewno nie wtedy, gdy nie pracuje, w branży kredytowej. Tymi tajemniczymi określeniami oczywiście będą takie skróty jak: WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Warto się dowiedzieć, co dokładnie oznaczają te skróty, bo wówczas umowa z bankiem będzie dla nas bardziej zrozumiała, a co się z tym wiąże, lepiej będziemy się orientowali co podpisujemy,  z jakimi kwotami odnośnie zaciągniętego kredytu powinniśmy się liczyć, tak aby nic nas później nie zaskoczyło. Jednym z ważniejszych zagadnień powiązanych z zaciąganiem kredytu, jest oprocentowanie. Są to odsetki, które musimy zapłacić bankowi za pożyczenie nam pieniędzy. Wyliczając jego wysokość, bank bierze pod uwagę takie rzeczy, jak stawkę bazową, a więc koszt uzyskania przez bank funduszy na pożyczkę dla Ciebie (to jest tak, jakby pożyczał pieniądze z innego banku na rynku międzybankowym, aby móc je przekazać dalej, do klienta, który jest zainteresowany zaciągnięciem takiego kredytu). Później, do w ten sposób uzyskanej wartości, doliczana jest jeszcze marża, która jest faktycznym zyskiem banku.

Co to jest WIBOR, LIBOR i EURIBOR?

WIBOEURIBOR – EURo InterBank Offered Rate

Jest on wskaźnikiem, analogicznym do oprocentowania. Z tym, że wyliczany jest przez aż 57 banków, które są zaliczane do największych banków strefy Euro. Czasami jest on stosowany, w zastępstwie wskaźnika LIBOR, jeśli mamy do czynienia z zaciąganiem kredytów hipotecznych w Euro.

R – Warsaw InterBank Offered Rate

Jest to nic innego, jak stopa oprocentowania kredytów oraz pożyczek między bankami z naszego kraju. Jest ona ustalana za każdym razem w dni robocze i ma to miejsce o godzinie 11:00. Jest to po prostu średnia ofert z 13 polskich banków, z pominięciem dwóch najwyższych i dwóch najniższych ofert z tych banków.

Kiedy obliczane jest oprocentowanie kredytu hipotecznego, pod uwagę bierze się wielkość tego wskaźnika dla pożyczki na 3 albo 6 miesięcy. Jest to WIBOR 3M albo WIBOR 6M.

LIBOR – London InterBank Offered Rate

Ten skrót także odnosi się do wielkości oprocentowania kredytów między bankami. Jednak dotyczy on jedynie rynku londyńskiego, a więc obliczana jest w oparciu o szacunki, wykonane przez najważniejsze banki działające w tym mieście, dotyczące kosztów pożyczenia funduszy.

Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to zazwyczaj korzysta się z tych wartości, wyliczając oprocentowanie, w przypadku kredytów walutowych. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku WIBOR, używając ze wskaźników LIBOR 3M oraz LIBOR 6M, czyli pożyczka na 3 miesiące, albo na 6 miesięcy.

EURIBOR – EURo InterBank Offered Rate

Tak jak przy wyżej wymienionych wskaźnikach, odnosi się on do oprocentowania kredytów. Ten jednak wyliczany jest na podstawie danych przekazanych przez 57 banków, które uważane są za największe banki strefy Euro.

Jeżeli interesują nas kredyty hipoteczne w Euro, to jest on stosowany w zamian za wskaźnik LIBOR.

 

ZOBACZ TEŻ