piątek, Kwiecień 19, 2019

Praca w Policji. Jakie są wymogi?

0
Praca w Policji

Ciągły stres, niespodziewane sytuacje to codzienność w Policji i trzeba stawić temu czoło. Jeżeli tutaj trafiłeś znaczy to, ze chcesz dołączyć do ich szeregów. Jak wyglądają testy do policji? Jakie są wymogi formalne? Na te wszystkie pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Podstawowe wymogi formalne

Niespełnienie choćby jednego z poniższy kryteriów, wyłącza możliwość kandydatury do służby w Policji. Upewnij się czy spełniasz poniższe wymogi formalne, niezbędne do aplikowania na to stanowisko.

Wymogi formalne przyjęcia do służby w Policji:

 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność;
 • możliwość korzystania z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • odpowiednie uwarunkowania psychiczne i fizyczne do podjęcia służby w Policji;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego, jest złożenie odpowiednich dokumentów.

Niezbędne dokumenty potrzebne do przyjęcia do służby:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji. Skierowane do Komendanta Wojewódzkiego ze wskazaniem jednostki, gdzie chcesz podjąć służbę;
 • kwestionariusz osobowy;
 • certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Przygotuj ich kserokopie i przynieś ze sobą oryginały do wglądu.
 • Koniecznie weź ze sobą dowód osobisty i książeczkę wojskową. Możesz zostać poproszony o ich okazanie.

Jak wyglądają testy do Policji?

Praca w Policji to wyzwanie, którego nie każdy może się podjąć. Trzy trudne etapy rekrutacji stoją na drodze do dołączenie w ich szeregi. Każdy z egzaminów sprawdza cały wachlarz umiejętności i możliwości do podjęcia służby. Solidne przygotowanie do testów do podstawa, wielu kandydatów odpada, gdyż zwyczajnie nie przyłożyli się do nauki.

Forum policyjne, to jeden ze sposobów na uzyskanie odpowiedniej wiedzy od osób, które kandydowały lub kandydują do służby w Policji.

Każdy z etapów jest punktowany. Tylko kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów mogą liczyć na przyjęcie do służby.

 • Test Wiedzy Ogólnej

Arkusz obejmuje 40 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujemy jeden punkt.

Zakres pytań jest bardzo szeroki i dotyczy m.in. funkcjonowania organu Policji i jej podstawy prawnej, trójpodziału władzy w państwie, bezpieczeństwa publicznego, ustawy o broni palnej i wielu innych powiązanych.

 • Test Sprawności Fizycznej

Pamiętaj, zabierz ze sobą strój sportowy i zaświadczenie od lekarza, które potwierdza zdolność do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin odbywa się w się w sali gimnastycznej, gdzie musicie wykonać 6 ćwiczeń w określonym czasie. Maksymalnie macie na to minutę i 41 sekund. Im szybciej ukończycie egzamin, tym więcej punktów uzyskacie.

 • Badania psychologiczne i rozmowa kwalifikacjna

Kandydaci zostają przebadani przez zespół psychologów, którzy określą cechy osobowości i intelekt każdego z nich. Są one przeprowadzane w formie testu komputerowego, a wyniki zostają później konsultowane są z psychologiem.

Po badaniach zostaniesz zaproszony na nieszablonową rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zbada Twoją odporność na stres i reakcje na niego.

 • Wyniki

Tylko kandydaci z najwyższą ilością punktów mogą liczyć na przyjęcie do Policji. Zanim przystąpisz do egzaminów, upewnij się, że zapoznałeś się z wszystkimi możliwymi pytaniami, które mogą pojawić się na egzaminach.

Technik masażysta – co to za zawód?

0
Technik masażysta - co to za zawód?

Szukasz swojej drogi? Chcesz pracować w branży medycznej i pomagać ludziom? Zawód technik masażysta jest dla Ciebie – praca wymagająca kwalifikacji i konkretnych umiejętności. Daje jednak mnóstwo satysfakcji i możliwość wykonywania tego zawodu w formie samozatrudnienia. Skorzystaj z oferty Szkoły Edukacji Innowacyjnej i zostań technikiem masażystą cieszącym się zaufaniem wielu pacjentów.

Co robić po studiach polonistycznych?

0
Co robić po studiach polonistycznych?

Polonistyka to kierunek, który nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Dzieje się tak, ponieważ jest kojarzony wyłącznie ze studiowaniem klasycznych dzieł literatury. Jednak w rzeczywistości program studiów kładzie nacisk na nowoczesne kompetencje, które są obecnie poszukiwane na rynku pracy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

0
Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zakładanie firmy jest zajęciem bezspornie stresującym i wymagającym. Gdy zdecydujemy się na ten krok, musimy uzbroić się w cierpliwość oraz wiedzę.  Warto najpierw przeczytać wszelkiego rodzaju instrukcje i poradniki, ponieważ jako przedsiębiorcy przyda nam się podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego, rozliczeń i księgowości. Zwróćmy się o pomoc do specjalisty. Nie kosztuje to dużo, a unikniemy niepotrzebnych błędów, stresów i kilkukrotnego poprawiania formularzy. Zyskamy za to pewność i spokój ducha.Podpowiadamy jakie są pierwsze kroki przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

 1. Początkowo warto zdecydować się, czy chcemy, potrzebujemy i musimy rejestrować naszą działalność. Jeśli posiadamy status osoby fizycznej, a przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% płacy minimalnej. W roku 2019 kwota ta wyniesie zatem 1125 złotych. Dodatkowym warunkiem jest nieprowadzenie działalności wcześniej lub wykreślenie działalności z ewidencji przed 30 kwietnia 2017.
 2. Zakładanie firmy zaczyna się od wypełnienia wniosku CEIDG-1. Następnie należy go złożyć, za pośrednictwem listu poleconego (wymagane poświadczenie notarialne), elektronicznie na stronie e-PUAP (nie jest wymagany bezpieczny podpis kwalifikowany) lub elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego bądź osobiście, w urzędzie miasta lub gminy. Po rejestracji wniosku zostaną nam nadane numery NIP i REGON. Ten pierwszy będzie nam potrzebny do wszelkich działań związanych z podatkami. Drugi będzie stanowić podstawę do kontaktów z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tym momencie warto wyrobić pieczątkę firmową. Muszą się na niej znaleźć pełna nazwa firmy, adres oraz właśnie numery NIP i REGON. Będzie ona potrzebna, między innymi przy wizycie w banku.
 3. Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania. Należy zdecydować się przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1. Osoba fizyczna ma do wyboru: podatek liniowy (opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica między przychodami i kosztami, ze stałym oprocentowaniem w wysokości 19%. W przypadku braku dochodów, nie uiszcza się podatku), opodatkowanie na zasadach ogólnych (działa według skali podatkowej, w tym przypadku też opodatkowany zostaje dochód, pozwala na skorzystanie z wielu ulg, ale wymaga prowadzenia ksiąg przychodu i rozchodu lub księgi rachunkowej. W przypadku dużych zarobków, opodatkowanie zostaje podwyższone do 32%). Kolejnym sposobem jest ryczałt. Obowiązuje on jednak tylko konkretne przedsiębiorstwa, które są zobligowane do prowadzenia skrupulatnej ewidencji. Ostatnią możliwością jest karta podatkowa. Tutaj podatek ustalamy osobiście z naczelnikiem urzędu skarbowego. Opcja ta jest możliwa tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców i wymaga dodatkowych formalności.
 4. Kolejnym krokiem jest opłacenie składek ZUS, które jest konieczne. Przy rozpoczęciu działalności możemy być objęci sześciomiesięczną „ulgą na start”, czyli opcją opłacania jedynie składek zdrowotnych. Dodatkowo możemy potem przez 24 miesiące opłacać jedynie tzw. „mały ZUS” oraz być objęci składkami preferencyjnymi.
 5. Kolejnym krokiem powinno być założenie konta bankowego. Nie jest to wymagana czynność, ale dla usprawnienia działania całego systemu i lepszej kontroli nad finansami, warto je założyć.
 6. W zależności od typu działalności, jest możliwe, że będziemy potrzebowali dodatkowych licencji i koncesji. Warto zwrócić się do specjalisty po pomoc przy tym kroku.
 7. Nazwa firmy i logo to podstawa. Pamiętaj o nich, gdy będziesz zakładał firmę. Nie wybieraj ich pochopnie, ale poświęć temu czas i uwagę. Postaw na rozpoznawalność, oryginalność ale też komunikatywność. Poproś kogoś z bliskich Ci osób, aby obiektywnie oceniła Twój pomysł. Zakładanie firmy to nie tylko papierologia, ale także praca kreatywna i twórcza.

Podsumowując, jednoosobowa działalność gospodarcza jest dobrym pomysłem dla każdego ambitnego młodego przedsiębiorcy. Nie należy jednak rzucać się na głęboką wodę. Warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Firmy, które pomagają w takich zakresach jak księgowość czy podatki z pewnością przedstawią odpowiednią ofertę i pomogą przy całej procedurze.

Elementy składowe wynagrodzenia

0
Elementy składowe wynagrodzenia

O powodzeniu firmy decydują jej pracownicy, dlatego warto dbać by czuli się doceniani i zmotywowani do działania. W Polsce nadal najważniejszym czynnikiem jest poziom wynagrodzenia, choć pracownicy coraz częściej wskazują też na takie czynniki jak możliwości rozwoju czy atmosfera to jednak warto dbać o ten kluczowy element.

Wynagrodzenie to nie tylko pensja

Wysokość wynagrodzenia w dużym stopniu przekłada się na poziom motywacji u pracowników. Ważna jest pensja zasadnicza, ale także odpowiedni system premiowy czy pozapłacowe benefity. Oczywiście, jeśli podstawowe wynagrodzenie nie będzie pozwalało pracownikom na godne życie to trudno oczekiwać, że niefinansowe benefity wpłyną na poprawę ich motywacji, która często przekłada się też na wydajność pracowników. W takim przypadku benefity lepiej jednak zastąpić podwyżką wynagrodzenia zasadniczego. W pozostałych przypadkach to właśnie odpowiedni system premiowy uzupełniony o zestaw ciekawych pozapłacowych dodatków o pracowników stanowią o poziomie zaangażowania, lojalności i zmotywowania pracowników.

Najlepiej, jeśli wypłata premii skorelowana jest z osiąganiem celów kluczowych dla funkcjonowania firmy, takim celem może być chociażby określony sposób obsługi klientów, czy realizacja projektów pozwalających na rozwój firmy. Ważne, aby cele były jasne i mierzalne. Natomiast benefity pozapłacowe powinny wpływać na pozytywne postrzeganie pracodawcy oraz poczucie bezpieczeństwa. Może dlatego do najczęściej wybieranych form pozapłacowego wynagradzania pracowników należą karnety sportowe i ubezpieczenia zdrowotne.

Benefity dopasowane do pracownika

Najbardziej motywująco działają te benefity, które odpowiadają na oczekiwania pracowników. Często jednak trudno jest stworzyć taki zestaw benefitów, który cieszyłby wszystkich, a jednocześnie był prosty i tani w zarządzaniu. Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z platformy typu Nais.pl, która pozwala pracownikowi wybrać to co akurat jego najbardziej interesuje. Mogą to być zarówno zajęcia sportowe, jak i bilety na koncert czy do kina.

Czym jest konsolidacja?

0
Czym jest konsolidacja

Banki oraz firmy pożyczkowe wychodzą obecnie naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, kreując dla nich produkty, które pomogą im nie tylko zyskać dodatkowy zastrzyk gotówki, ale też mądrze spłacać zobowiązania. Kredyt konsolidacyjny jest jednym z takich produktów, oferowanych przez banki. Na czym on polega i w jaki sposób może pomóc wyjść z zadłużenia?

Problemy kredytobiorców i pożyczkobiorców

Pieniądze bardzo łatwo się wydaje, ale niestety trochę więcej problemów nastręcza spłacanie długów. Dziś bez większego problemu można zaciągnąć kredyt, wziąć kartę kredytową w banku, a do tego jeszcze kilka chwilówek w firmie pozabankowej. Pobieranie pożyczek w kilku miejscach wiązać się jednak będzie z koniecznością spłacania co miesiąc rat w innych miejscach, wraz z naliczanymi od każdej pożyczki odsetkami. Bardzo łatwo jest się pogubić w swoich zobowiązaniach, i w zasadzie to jest głównym problemem pożyczkobiorców. Zapominają oni o swoich zobowiązaniach, ich odsetki narastają, a trudno jest zorganizować gotówkę na spłatę pożyczek. Niektórzy pożyczkobiorcy nawet nie zastanawiają się, ile łącznie odsetek płacą w różnych miejscach. Stąd podczas prób spłat zobowiązań pojawia się problem – rata przekracza stan konta pożyczkobiorcy, ponieważ skumulowało się wiele odsetek z różnych instytucji. Niestety, z miesiąca na miesiąc ten problem będzie narastał i wówczas trzeba będzie zaciągnąć kolejną pożyczkę na spłatę tych poprzednich, co jest prostym sposobem na wpadnięcie w pętlę zadłużenia.

Konsolidacja chwilówek

Wyjście z pętli chwilówek jest możliwe dzięki ofercie firmy www.splatachwilowek.pl oferującej połączenie wielu pożyczek pozabankowych w jedną, większą. Konsolidacja chwilówek dla zadłużonych może być nie tylko najlepszym, ale czasem także jedynym rozwiązaniem. Polega ona na formalnym połączeniu wszystkich pożyczek w jedną, wielką. Podejmując taką pożyczkę konsolidacyjną automatycznie pozbywamy się kilku „kul u nogi” i mamy zobowiązanie już tylko wobec jednej firmy – oczywiście w odpowiednio wysokiej kwocie, będącej sumą wszystkich kredytów. Co jednak istotne – nie musi ona być połączeniem sumy wszystkich odsetek! Spłata chwilówek wiąże się z podpisaniem nowej umowy na pożyczkę konsolidacyjną, co daje pożyczkobiorcy możliwość wynegocjowania nowych, korzystniejszych warunków umowy. Jest to przede wszystkim możliwość spłacania jednej, stałej raty o określonej kwocie odsetek.

Co daje konsolidacja?

Konsolidacja to przede wszystkim możliwość pozbycia się chaosu związanego z posiadaniem kilku pożyczek w kilku bankach. Poza tym, dzięki pożyczce konsolidacyjnej możliwe jest nieznaczne wydłużenie czasu spłaty. Przeterminowane długi zostają opłacone, i pożyczkobiorca jest już dłużnikiem nowej firmy pożyczkowej, która może dać mu dodatkowe tygodnie lub miesiące do spłaty zobowiązań. Wcześniejsza spłata produktów pozabankowych powinna być priorytetem dla osób, które zaciągają zobowiązania w różnych instytucjach, zarówno w bankach jak i w firmach pozabankowych. Wynika to z wysokiego oprocentowania takich pożyczek – każdy dzień zwłoki to duże odsetki, dlatego im wcześniej uda się spłacić pożyczkę, tym więcej pieniędzy dłużnik zatrzymuje w swojej kieszeni. Wcześniejsza spłata pożyczek to uwolnienie się z pętli pożyczkowej, która jest prawdziwym impasem dla wielu Polaków, którzy zdecydowali się na ów produkt pod wpływem chwilowych trudności finansowych.

Kredyt konsolidacyjny

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego w banku wbrew pozorom nie jest zarezerwowane tylko dla kredytobiorców bankowych. Banki są jednak zwykle nieco bardziej restrykcyjne niż firmy pożyczkowe w udzielaniu tego rodzaju kredytów. Wymagają nieskazitelnej historii kredytowej, oraz bardzo często oferują kredyt oddłużeniowy, którego wysokość nieco przewyższa nasze faktyczne potrzeby. W rezultacie owszem, spłacimy swoje zobowiązania, lecz jednocześnie zostanie nam naliczona dość pokaźna suma odsetek. W niektórych przypadkach faktyczne koszty spłaty kredytu konsolidacyjnego mogą się okazać nawet wyższe niż spłacanie każdej z chwilówek osobno.

Kto powinien skorzystać z konsolidacji?

Konsolidacja kredytów bankowych i pozabankowych jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą raz na zawsze wyjść z pętli zadłużenia. Może się okazać najskuteczniejszym, a przy tym upraszczającym sprawę sposobem na wyjście z długów. Wszystkie osoby, które zaciągają kredyty i pożyczki powinny nauczyć się podstaw ekonomii, a przede wszystkim – umiejętności skrupulatnego liczenia swoich zobowiązań i szacowania przyszłych kosztów, by znów w tę spiralę nie wpaść.

Czy warto decydować się na szkołę policealną?

0
Czy warto decydować się na szkołę policealną?

Wielu młodych ludzi przed perspektywą wyboru pomiędzy szkołą policealną a studiami. Obecnie, ta pierwsza opcja w żaden sposób nie jest powodem do wstydu, a czasem okazuje się bardziej opłacalna niż szkolnictwo wyższe. Coraz częściej młodzież łączy studia ze szkołą policealną, aby mieć większą paletę możliwości po ukończeniu uczelni.

Modne Obrusy na stół czyli elegancja w salonie

0
Modne Obrusy na stół czyli elegancja w salonie

Stół to centralne miejsce salonu właściwie w każdym domu. By jeszcze mocniej podkreślić jego rolę warto starannie wybrać obrus, który sprawi, że mebel ten stanie się wizytówką miejsca rodzinnych spotkań i uroczystości. Umiejętnie dobrane obrusy na stół zdecydowanie zmieniają klimat i charakter każdego miejsca. Co zrobić, by zrobić to jak najlepiej?

By odpowiedzieć na to pytanie powinniśmy skupić się przede wszystkim na podziale obrusów na pewne kategorie. Dzięki temu z pewnością uda nam się wybrać obrus idealny. Wspomnianych kategorii jest co najmniej kilka. Najważniejsza z nich to ta na obrusy odświętne i codzienne. Do pierwszej z nich zaliczymy wyłącznie te obrusy, których używamy tylko na specjalne okazje. Czynimy tak po to, by poprzez ich użycie podkreślić wyjątkowość sytuacji, okazji czy uroczystości, jaką organizujemy. Obrusy codzienne natomiast, jak sama nazwa wskazuje, to te, których wykorzystanie nie niesie ze sobą szczególnego znaczenia. Mogą one cieszyć oko, być ozdobą stołu, ale jednocześnie nie przywiązujemy wielkiej wagi do tego, kiedy ich używamy.

Kolejny podział to ten na obrusy klasyczne i obrusy nowoczesne. Do klasycznych zaliczymy jednokolorowe, najczęściej białe ozdoby stołów. Dokładnie takie, jakich używały nasze babcie i mamy. Klasyczne obrusy na stół wybierać będą z reguły osoby, dla których wielką rolę w urządzaniu mieszkania odgrywa tradycja oraz te, które kierują się w swoich wyborach konwencjonalnymi rozwiązaniami. Obrusy nowoczesne natomiast to zdecydowanie bardziej śmiałe tkaniny, wzory i faktury, występujące w rozmaitych kolorach i zestawieniach. Charakteryzują się one różnorodną kolorystyką, przy wykorzystaniu szerokiej gamy wzorów, niejednokrotnie zakończone śmiałym i odważnym wykończeniem. To właśnie obrusy do salonu z tej kategorii zaspokajają najbardziej wyszukane upodobania.

Warto także wspomnieć o możliwym podziale na obrusy ze względu na ich kształt. Tutaj możliwości są dość ograniczone, jednak warto zaznaczyć, że liczy się też pomysłowość, wymienić możemy bowiem wiele ich typów. Będą to obrusy na stół zupełnie zwyczajne – od prostokątnych i kwadratowych do owalnych oraz te dużo mniej standardowe, czyli o nieregularnych kształtach.

Ostatnim z najważniejszych podziałów obrusów jest ten ze względu na materiał, jakiego użyto do ich uszycia. Tutaj obrusy do salonu dzielić się będą na bardzo modne ostatnimi czasy obrusy lniane, nieco zapomniane obrusy ażurowe, standardowe obrusy bawełniane czy poliestrowe, lekko ekstrawaganckie obrusy jedwabne oraz plamoodporne obrusy pokryte specjalną powłoką odpychającą plamy.

Jeśli chodzi o trendy, jakie możemy obserwować na rynku obrusów na stół, to nie można nie wspomnieć o bardzo modnych ostatnimi czasy zdobieniach w postaci kryz (najczęściej z welwetu). Jest to efektowny dodatek do z reguły stonowanego pod względem koloru i faktury obrusa, który znacznie ożywia całą kompozycję sprawiając, że nabiera ona blasku i niewymuszonej elegancji. Wartym odnotowania, powracającym do łask pomysłem jest wykańczanie obrusów do salonu efektowną gipiurą, która poprzez łączenie śmiałych wzorów pozostawia niezapomniane wrażenie. Nieco w kontraście do tych trendów pozostaje klasyczny, tradycyjny, jednokolorowy obrus, który ozdobiony bywa jedynie nieco bardziej odważnym ściegiem. Doskonale sprawdza się właściwie w każdym wnętrzu.

Jak widać sposobów na ozdobienie stołu w salonie jest niezliczona ilość. Obrusy na stół mogą mieć różne formy, posiadać różne wzory i wyróżniać się najbardziej wyszukanymi formami. To tylko i wyłącznie od nas samych zależy w jaki sposób udekorujemy nasz salon. Przy obecnej ofercie sklepów do aranżacji wnętrz nasze możliwości są właściwie nieograniczone.

Dodatkowe informacje http://i-firany.pl/obrusy-na-stol-nowoczesne

Jak skutecznie obniżyć rachunki za media? Oto 4 złote zasady!

0
Jak skutecznie obniżyć rachunki za media? Oto 4 złote zasady!

Rachunki za prąd, gaz, wodę, Internet, ogrzewanie i telefon pochłaniają kolosalną część domowego budżetu. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym możliwe jest zredukowanie choć części ich kosztów. I nie mamy tutaj na myśli wyłącznie bezsensownie lejącej się wody z kranu czy włączonego światła, gdy akurat domownicy przebywają w innym pomieszczeniu …

W jaki sposób taśma z nadrukiem pomaga w biznesie?

0
W jaki sposób taśma z nadrukiem pomaga w biznesie?

Osiągnięcie sukcesu w przypadku przedsiębiorców nie ogranicza się do założenia firmy. To zaledwie początek długiej i nie zawsze łatwej drogi. Utrzymanie się na rynku, zaistnienie pośród konkurencji oraz dotarcie z ofertą do odpowiedniej grupy docelowej wymaga podejmowania przemyślanych działań. Tu nierzadko oprócz rozwagi potrzebna jest też odwaga, charyzma i wiedza na temat dostępnych dla przedsiębiorców narzędzi, które pomagają w prowadzeniu biznesu.

ZOBACZ TEŻ