wtorek, Kwiecień 24, 2018

Ogrodnik terenów zieleni – specjalista do zadań specjalnych w terenie

0

Ogrodnik terenów zielonych to zawód idealny dla osób, które uwielbiają przyrodę i są miłośnikami wielobarwnych kompozycji kwiatowych. Aby nim zostać, należy ukończyć kierunek Ogrodnik terenów zieleni i uzyskać dyplom, uprawniający do wykonywania zawodu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tej profesji? Jakie są perspektywy pracy dla ogrodników i w końcu… na jakie wynagrodzenie mogą liczyć? Sprawdźcie!

Ogrodnik terenów zieleni – opis zawodu

Celem pracy ogrodnika terenów zielonych jest uprawa roślin (kwiatów, grzybów, warzyw i owoców) a także ich profesjonalna pielęgnacja. W swojej codziennej pracy, ogrodnik może zajmować się m.in.:

 • zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników czy rabat;
 • przesadzaniem oraz pielęgnacją drzew i krzewów;
 • dobieraniem odpowiednich odmian roślin;
 • porządkowanie przestrzeni;
 • planowanie kompozycji ogrodowych;
 • graficznym przedstawianiem kompozycji ogrodowych;
 • pielęgnacją i konserwacją danego obszaru ziemi (np. przekopywaniem i nawożeniem gleby, sadzeniem roślin, przycinaniem żywopłotów i traw).

Co ważne, każdy ogrodnik terenów zieleni wykonuje swoje prace zawsze zgodnie z dokumentacją, wymaganiami oraz oczekiwaniami swoich klientów, poleceniami pracowników nadzoru czy przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej.

Jak zostać ogrodnikiem terenów zielonych?

Aby zostać ogrodnikiem, należy ukończyć szkołę policealną na kierunku Ogrodnik terenów zieleni (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/ogrodnik-terenow-zieleni). Nauka trwa 1 rok i kończy się uzyskaniem dyplomu, potwierdzającego posiadane kwalifikacje.

W toku nauczania, kandydaci do zawodu ogrodnika terenów zielonych uczą się m.in. metod inwentaryzacji zieleni i infrastruktury, pracy z mapą zasadniczą oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podstaw prawnych dotyczących projektowania oraz realizacji ogrodu, a także wykonywania kosztorysów.

Podczas nauki na wybranym kierunku, przyszli ogrodnicy uczestnicą m.in. w zajęciach z:

 • charakterystyki oraz uprawy roślin;
 • ekonomiki i zarządzania firmą;
 • projektowania architektonicznego;
 • podstaw psychologii, socjologii;
 • podstaw organizacji pracy;
 • rysunku odręcznego i technicznego;
 • projektowania krajobrazu;
 • technik prezentacyjnych.

Ogrodnik – miejsce i charakter pracy

Miejscem pracy ogrodnika terenów zielonych są m.in. parki, zieleńce, skwery, a także wiele innych obszarów, przeznaczonych do zagospodarowania zarówno w przestrzeni publicznej jak i prywatnej.

Ogrodnik może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem oraz pielęgnowaniem terenów zieleni, ale ma również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Podczas codziennej pracy, ogrodnik terenów zieleni użytkuje specjalistyczne maszyny oraz narzędzia ogrodnicze i z tego też względu, bardzo ważne jest umiejętne planowanie oraz organizowanie przez niego pracy w sposób zgodny z zasadami i przepisami BHP, ergonomią, a także ochroną przyrody i środowiska naturalnego.

Najczęściej praca odbywa się w systemie jedno- lub dwuzmianowym i charakteryzuje się sezonowością – zauważalnym nasileniem prac zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym.

Perspektywy pracy i wynagrodzenie

Zawód ogrodnika jest aktualnie jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Wykwalifikowany ogrodnik terenów zielonych może pracować w agencjach nieruchomości, biurach projektowych czy firmach budowlanych i specjalizujących się w wykonywaniu wykończeń wnętrz. Z powodzeniem znajdzie również ciekawą i dobrze płatną pracę w prywatnych przedsiębiorstwach, firmach ogrodniczych, odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych, a także sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach.

Wysokość wynagrodzenia ogrodnika, zależy przede wszystkim od wielkości miasta, w którym pracuje, przy czym średnia pensja, waha się w przedziale 1500 – 3000 zł netto.

Zwykle za godzinę pracy ogrodnika, należy zapłacić około 40 zł, zaś za miesięczne utrzymanie ogrodu – około 1000 zł.

Artykuł sponsorowany.

Fundusze zrównoważone

0

Lokowanie środków w funduszach to atrakcyjna alternatywa dla samodzielnego inwestowania w giełdowe instrumenty finansowe. Co ważne jednak, może okazać się ona dobrym rozwiązaniem tylko wówczas, gdy inwestor dokładnie przemyśli decyzję o zakupie jednostek uczestnictwa i wybierze odpowiedni dla siebie rodzaj funduszu. Sprawdź, na czym polega istota funduszy zrównoważonych i kiedy warto się nimi zainteresować.

Na polskim rynku funkcjonuje już blisko tysiąc funduszy inwestycyjnych, różniących się potencjałem zysku, poziomem ryzyka czy stosowaną polityką inwestycyjną. W ramach ich podstawowej klasyfikacji, uwzględniającej różnice w zakresie rodzaju i udziału instrumentów dobieranych do portfela, wyróżnia się fundusze: akcyjne, dłużne, pieniężne oraz mieszane. Te ostatnie stanowią najbardziej zróżnicowaną grupę produktów inwestycyjnych – zaliczają się do niej fundusze stabilnego wzrostu, aktywnej alokacji oraz zrównoważone.

Istota i charakterystyka funduszy zrównoważonych

Fundusze zrównoważone  to fundusze inwestycyjne, których środki lokowane są w różne klasy aktywów – zarówno w akcje oraz prawa do akcji spółek giełdowych, jak i obligacje, bony pieniężne oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym. W porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu, prowadzą one bardziej aktywną politykę inwestycyjną, a przy tym charakteryzują się większym udziałem akcji w łącznej wartości portfela. W ich przypadku, udział akcji wynosi zwykle 50-70 proc., natomiast obligacji – maksymalnie 30-50 proc.

Fundusze zrównoważone często stosują strategię market timing, tzn. bazując na wskaźnikach technicznych lub danych gospodarczych, starają się przewidywać przyszłe zachowanie rynków i na tej podstawie decydują o ewentualnych zmianach zaangażowania w rynku akcji i obligacji. Fundusze z tej grupy charakteryzują się większym ryzykiem niż na przykład fundusze obligacyjne czy pieniężne, ale są zarazem w stanie wygenerować znacznie wyższe stopy zwrotu.

Zalety funduszy zrównoważonych

Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, stosunkowo prosta konstrukcja, możliwość inwestowania niewielkich kwot, a także łatwa kontrola i wyjście z inwestycji – fundusze zrównoważone posiadają cały szereg zalet typowych dla funduszy inwestycyjnych otwartych. W tym wypadku, w przeciwieństwie do funduszy akcyjnych czy obligacyjnych, klienci uzyskują jednak w zasadzie gotową strategię inwestycyjną. Nie muszą analizować, czy w danym momencie warto ulokować środki w akcjach, obligacjach korporacyjnych czy papierach emitowanych przez Skarb Państwa. Nie muszą też zastanawiać się, jak rozdzielić swoje oszczędności między różne instrumenty finansowe. Warto przy tym zauważyć, że korzystają tutaj z produktu, który jest w stanie wypracować wysokie zyski w czasie hossy giełdowej, jak również – dzięki obecności w portfelu bezpiecznych obligacji – redukować straty w okresie gorszej koniunktury rynkowej.

Kiedy warto wybrać fundusz zrównoważony i ile można na nim zarobić?

Fundusze zrównoważone kierowane są do osób zainteresowanych inwestycją o dość wysokim potencjale zysku, a przy tym skłonnych zaakceptować okresowe spadki wartości funduszu, dochodzące nawet do 20-30 procent. Co ważne, horyzont czasowy inwestycji w taki fundusz powinien wynosić nie mniej niż 3 lata, przy czym na najlepsze rezultaty można liczyć lokując środki na okres powyżej 4-5 lat.

W okresie hossy giełdowej, stopy zwrotu generowane przez fundusze zrównoważone sięgają zwykle od kilku do kilkunastu procent rocznie. Niemniej jednak, można tez spotkać takie fundusze, które mogą pochwalić się wzrostem wartości o ponad 20 a nawet 30 proc. w skali (przykładowo, w 2017 roku fundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki – https://fundusze.deutschebank.pl/#/lista-funduszy/fundusz/AIG09_U – dał zarobić aż 36,8 proc). Warto jednak pamiętać, że dobre wyniki historyczne nie dają gwarancji, że fundusz wygeneruje wysokie stopy zwrotu także w przyszłości. Co więcej, nie muszą też świadczyć o tym, że jest on faktycznie dobrze zarządzany – takie wnioski można wyciągnąć dopiero po przeanalizowaniu kilkuletniego okresu notowań funduszu i odniesieniu ich do notowań konkurencyjnych funduszy z tej samej kategorii.

Artykuł sponsorowany.

Automat do wody w firmie

0

Wielogodzinna praca w jednym zakładzie sprawia, że musimy tam mieć możliwość spożywania posiłków i udania się do miejsca, w którym można odpocząć od komputera i porozmawiać ze współpracownikami. Zazwyczaj taką rolę pełni pokój socjalny, w którego centrum jest wodopój, czyli automat do wody.

Automat do wody jako centrum firmy

Każda firma powinna posiadać coś, co pozwala uzyskać dostęp do wody pitnej. Kiedyś popularne były butelki, ale rozwiązanie to nie jest ani korzystne finansowo, ani nie jest wygodne. Woda butelkowa to problem dostarczania jej i przechowywania w firmie oraz późniejszy kłopot z odpadami, które generuje. Dlatego też większość przedsiębiorstw zgodnie wyznaje zasadę, że woda w firmie ma pochodzić z automatu do wody. Na rynku jest ogromny wybór dystrybutorów do wody (http://www.aquasolution.pl/12-dystrybutory-wody) i trudno określić, który będzie najlepszy dla danej firmy.

Jak wybrać automat do wody?

Dystrybutor wody powinien być przede wszystkim dostosowany do pomieszczenia, w jakim się znajduje. Jeśli firma ma do dyspozycji malutki pokoik lepiej nie zastawiać go dodatkowo wielkim wolnostojącym automatem do wody. Można kupić niewielkie urządzenie, które przycupnie sobie po cichu na blacie stołu i nie będzie nikomu przeszkadzało. Jeśli jednak przestrzeń nie stanowi problemu, dobrze jest zainwestować w porządną maszynę, która na pewno udźwignie oblężenie w godzinach przerwy obiadowej.

Dystrybutor wody w przedsiębiorstwie

Trzeba bowiem uczciwie przyznać, że nawet zwykły automat do wody może się zetknąć z takim zjawiskiem jak godziny szczytu. Jeśli pracownicy mają ustalone terminy poszczególnych przerw w pracy, tym bardziej prawdopodobne jest, że przez jakieś pół godziny dystrybutor będzie pracował w pocie czoła. Właśnie dlatego, gdy firma jest dość duża i pełna personelu, lepiej zainwestować w dobry sprzęt, który podoła temu wyzwaniu.

Czym jest auto na minuty?

0

To flota nowych samochodów, które zostały rozsiane po całym mieście. Do korzystania z nich wystarczy prawo jazdy i aplikacja. Już chwilę po rejestracji można zacząć z nich korzystać.

Jak działa silnik hydrauliczny w pojazdach specjalistycznych, urządzeniach górniczych i maszynach rolniczych?

0

Silnik hydrauliczny to jedno z najprostszych rozwiązań, które produkuje nam energię mechaniczną, co więcej bardzo tanim kosztem, wykorzystując do przekształceń energię ciśnienia cieczy. Znajdują zastosowanie w wielu sprzętach, w tym w urządzeniach górniczych, pojazdach specjalnych czy też maszynach rolniczych. Zastosowanie tego rodzaju silnika to bardzo ekonomiczne rozwiązanie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Jak działa ten silnik i dlaczego zyskał tak dużą popularność?

Zasada działania silnika hydraulicznego

Podstawowym zadaniem działania silnika hydraulicznego jest przekształcenie energii w pracę. Tak jak już wspomnieliśmy, w przypadku tego rodzaju silnika na energię mechaniczną zamieniana jest energia z cieczy pod ciśnieniem. Efektem tego przekształcenia jest praca, a za pracę w przypadku silników mechanicznych uznaje się możliwość wykonywania ruchu: posuwisto-zwrotnego lub obrotowego. Mówiąc dokładniej, pod wpływem ciśnienia wzrasta energia potencjalna cieczy, która następnie jest kierowana na element roboczy silnika. W zdecydowanej większości przypadków jest to wał obrotowy, którego ruchoma część startuje, wykonując pracę, a ta w efekcie powoduje rozpoczęcie działań maszyny. Płyn, który odpowiedzialny jest za pracę, znajduje się w stałym obiegu – to znaczy, że nie ma konieczności przerywania pracy maszyny w celu uzupełnienia płynu lub dolewania go w trakcie jej działania. Jeżeli występuje ubytek płynu, może to być następstwo awarii spowodowanej nieszczelnością układu lub powolnym odparowywaniem cieczy.

Silnik hydrauliczny w pojazdach specjalistycznych, urządzeniach górniczych i maszynach rolniczych

Zastosowanie silnika hydraulicznego to nie tylko ekonomiczne rozwiązanie, ale także przyspieszenie prac. Silniki hydrauliczne stosowane są m.in. w pojazdach specjalistycznych, urządzeniach górniczych i maszynach rolniczych. Zastosowanie znajdują w koparkach i żurawiach, gdzie odpowiadają za ruch łyżki czy za podnoszenie elementów, jak również w wyciągarkach, rozdrabniaczach i zgniataczach. Co ciekawe, znajduje również zastosowanie w pojazdach wojskowych ze względu na swoją prostotę w budowie.

Pomoc drogowa na autostradzie – bezpieczeństwo oczekiwania

0

Awaria samochodu na autostradzie to prawdziwa zmora dla każdego kierowcy. Na tego typu drogach nie można samodzielnie holować pojazdu, więc nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy innego uczestnika ruchu, który pomoże dostarczyć auto do najbliższego zjazdu. Dodatkowo, autostrada to droga, po której samochody mkną z zawrotną prędkością, co stwarza duże zagrożenie dla stojącego pojazdu i kierowcy, który znalazł się w tak nieoczekiwanej sytuacji. Wyjściem z niej może być jedynie specjalistyczna pomoc drogowa, która jako jedyna posiada uprawnienia na holowanie pojazdu w określony sposób. Jednak czekanie na przyjazd pomocy może być dla nas niebezpieczne. Dlatego polecamy wybrać profesjonalną pomoc drogową na stronie pomocdrogowa.info i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Najważniejsze jest odpowiednie poinformowanie pozostałych uczestników ruchu drogowego o stojącym pojeździe. W tym celu należy ustawić na drodze trójkąt ostrzegawczy. Jako, że podczas wysokich prędkości osiąganych na autostradzie, droga hamowania jest długa, należy umieścić ten przedmiot co najmniej 100 metrów od stojącego pojazdu. Dla pewności jednak lepiej będzie zwiększyć dystans. Samochód należy koniecznie ustawić na poboczu i usunąć go z pasa jazdy. Światła awaryjne muszą być włączone. Należy również włożyć kamizelkę odblaskową.

Firma świadcząca usługi z zakresu pomocy drogowej może dokonać naprawy na miejscu lub w przypadku bardziej skomplikowanej awarii odholować auto do najbliższego zjazdu, warsztatu lub nawet domu klienta.Istnieje możliwość wezwania własnej pomocy lub skorzystania z firm polecanych przez obsługę informacyjną autostrady.

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

0

Adwokat to osoba, która nie tylko ukończyła studia na wydziale prawa, ale również odbyła kilkuletnią aplikację pod skrzydłami doświadczonych prawników. Do jego zadań należy reprezentowanie interesów klienta przed sądem, jak również udzielanie stosownych porad z zakresu obowiązującego prawa.

Różnorodne kontenery z tworzyw sztucznych

0

Obecnie na rynku można znaleźć bardzo wiele różnorodnych kontenerów plastikowych. Są to bardzo popularne produkty, na zakup których decyduje się coraz więcej osób. Nic w tym dziwnego, ponieważ zastosowanie takich kontenerów z tworzyw sztucznych jest bardzo powszechne. Więc gdzie możemy stosować kontenery z plastiku?

Zadbaj o swoich pracowników – wyślij ich na szkolenia

0

Prezesi firm przynoszących zyski przyznają otwarcie, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Mimo to osoby pracujące w danej firmie często są niedoceniane, źle opłacane, traktowane w sposób przedmiotowy. Pracodawca, który zdecyduje się na stworzenie swoim pracownikom odpowiednich  warunków do rozwoju i zadba o to, by interes firmy stał się jednocześnie jego  interesem, będzie odnosić sukcesy. Na umiejętności i motywację pracowników może znacząco wpłynąć udział w szkoleniach i warsztatach, co pozwoli im na poszerzenie wiedzy i stworzenie nowych możliwości na drodze do rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto postawić na szkolenia?

Szkolenia i warsztaty przygotowywane dla pracowników poszczególnych firm mają na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji uczestników oraz pogłębienie ich wiedzy w danej dziedzinie. Najczęściej szkolenia dotyczą nowych trendów, obsługi nowoczesnego oprogramowania, efektywnej komunikacji czy zarządzania projektami. Dzięki nabytym umiejętnościom pracownicy będą lepiej przygotowani do pełnienia swoich obowiązków – w wielu przypadkach nabyta wiedza pozwoli przyspieszyć i ułatwić pracę. Dodatkowo większość pracowników chętnie korzysta z okazji do podniesienia swoich kompetencji – ukończone szkolenia mogą być jednym z argumentów przemawiających za podwyższeniem wynagrodzenia lub awansem.

Kursy i szkolenia: Wrocław

Jak to wygląda w praktyce? Szkolenia zamknięte dla firm oferuje m.in. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; to propozycja kierowana przede wszystkim do firm działających na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, ale nie tylko. WSB ma w swej ofercie ponad 200 różnych szkoleń i warsztatów, dostosowanych do potrzeb firm i ich pracowników; są to zarówno kursy z zakresu sprzedaży, informatyczne czy zarządzania, jak i dotyczące obszarów takich jak prawo, logistyczne czy finanse. Dodatkowo firmy, które zdecydują się skorzystać z oferty WSB, mogą liczyć na indywidualnie dopasowany program, współpracę z najlepszymi specjalistami z danej branży czy możliwość elastycznego ustalania terminów i miejsca szkolenia. Warto zaznaczyć, że w ramach oferty firmy mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa, wsparcia w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia czy z branżowych kursów języka obcego.

Więcej informacji  o szkoleniach prowadzonych przez WSB we Wrocławiu.

Artykuł sponsorowany.

Zasady rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej

0

Najbliższe rozliczenie podatkowe firmy PITax.pl Łatwe podatki – PIT 2017 program umożliwia  skorzystanie w prosty sposób z odliczenia podatkowego wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz tzw. wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych. Odliczenia dokonać mogą zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i osoby, które mają je na swoim utrzymaniu. Program PIT daje możliwość dopełnienia wymaganych przepisami podatkowymi formalności raportowych w zeznaniu rocznym, należy, wszakże pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i spełnieniu wstępnych warunków formalnych dla tej ulgi.

Każdy portal podatnika lub niezależny od serwisu online program PIT 2017 otwiera możliwość odliczania wydatków na cele związane z rehabilitacją, lub też takich, które uznać można za ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Oczywiście mogą się one różnić się sposobem prezentowania ulg i odliczeń w deklaracji podatkowej, dlatego warto wybrać taki, który znany jest z promowania i wspierania odliczeń podatkowych. Sama aplikacją podatkowa nie rozwiązuje jednak najbardziej kluczowych wymogów, przed którymi staje podatnik zamierzający rozliczać tego typu wydatki. Przede wszystkim należy zgromadzić wymaganą przez przepisy prawa podatkowego dokumentację poświadczającą prawo podatnika do uruchomienia tego mechanizmu podatkowego.

Komu przysługuje ulga?

Z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2018 program mogą skorzystać osoby spełniające jeden z poniższych warunków:

 • Posiadanie przez podatnika, którego odliczenie ma dotyczyć orzeczenia o niepełnosprawności w jednej z trzech postaci: niepełnosprawność znaczna, niepełnosprawność umiarkowana, niepełnosprawność lekka. Niepełnosprawność znaczna dotyczy osób, które uznaje się za niezdolne do samodzielnej egzystencji, tj. niemogące samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych życiowych potrzeb (samoobsługa, komunikacja i poruszanie się)

Niepełnosprawność umiarkowana odnosi się do osób uznanych za niezdolne do wykonywania pracy lub zdolnych do wykonywania pracy jedynie w specjalnych warunkach (tzw. pracy chronionej). Dotyczy ten poziom niepełnosprawności także osób, które wymagają czasowej pomocy innych w celu wypełniania ról społecznych.

Określenie „niepełnosprawność lekka” ma zastosowanie w przypadku osób, które uznane zostały za zdolne do wykonywania pracy jedynie w ograniczonym zakresie w porównaniu do osób zdrowych. Określenie to stosuje się także w odniesieniu do osób, które mają pewne ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się jednak kompensować za pomocą odpowiedniego wyposażenia, dodatkowych środków technicznych itp.

 • Dysponowanie decyzją przyznającą podatnikowi rentę z powodu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, także rentę szkoleniową albo rentę socjalną.
 • Posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego na podstawie adekwatnych przepisów, w razie, gdy osoba ta nie skończyła jeszcze 16 roku życia.
 • Dysponowanie orzeczeniem dotyczącym niepełnosprawności wydanym przez stosowny organ i wynikającym z niezależnych przepisów, które obowiązywały do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia 1997 r.

Opiekun osoby niepełnosprawnej i odliczenie rehabilitacyjne

Program PIT 2017 umożliwia między innymi przeprowadzenie odliczenia przez osobę, która sama nie będąc niepełnosprawną, jest opiekunem takiej osoby. Otóż w normalnych okolicznościach sama osoba niepełnosprawna ponosi wydatki rehabilitacyjne, a następnie (dysponując odpowiednimi dowodami ich poniesienia) odlicza je w zeznaniu rocznym. Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna jest na utrzymaniu osoby, dla której jest współmałżonkiem, dzieckiem (zarówno własnym, jak i przysposobionym, a także obcym przyjętym na wychowanie), rodzicem, pasierbem, rodzicem współmałżonka,ojczymem, rodzeństwem,zięciem , macochą, lub synową – osoba utrzymująca niepełnosprawnego jest uprawniona do skorzystania z odliczenia rehabilitacyjnej, jeśli tylko dochody roczne osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły 9.120 zł. W takich okolicznościach dowody powstałych kosztów rehabilitacyjnych (np. faktury) należy  wystawiać na nazwisko osoby utrzymującej.

Wydatki kwalifikujące się do odliczenia

Program do rozliczania PIT pozwoli w tym roku na odliczenie między innymi następujących wydatków w zakresie ulgi rehabilitacyjnej:

 • przystosowanie budynków oraz mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • modyfikacje pojazdów mechanicznych mające na celu przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych;
 • naprawa oraz zakup narzędzi technicznych, urządzeń, a także sprzętu koniecznego dla rehabilitacji lub dla ułatwienia czynności życiowych (bez sprzętu AGD);
 • finansowanie materiałów edukacyjnych oraz wydawnictw koniecznych ze względu na potrzeby osoby niepełnosprawnej;
 • pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego;
 • pokrycie kosztów leczenia uzdrowiskowego;
 • opłacanie osób pracujących w charakterze przewodnika niewidomych
 • utrzymanie psa-przewodnika dla osób niewidomych;
 • opłacenie opieki pielęgniarskiej w domu chorego;
 • opłacenie kosztów tłumacza języka migowego.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOBACZ TEŻ