ABC systemu zarządzania jakością

Norma ISO 9001 jest najbardziej znanym systemem certyfikacyjnym na świecie. Jest to system, który można wdrożyć w dowolnej organizacji niezależnie od jej typu, wielkości i branży. Poniżej prezentuje najważniejsze aspekty dotyczące Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001.

Aktywne podnoszenie jakości

Celem Systemu Zarządzania Jakością jest osiąganie coraz lepszych celów jakościowych przez organizację. Wdrożenie tej normy podnosi nie tylko jakość, ale też efektywność działania. System Zarządzania Jakością w dużej mierze porządkuje strukturę firmy oraz sposób jej funkcjonowania. Norma pozwala na zwiększenie przychodów przy jednoczesnym obniżeniu poziomu kosztów operacyjnych. Poza tym posiadanie certyfikacji ISO 9001 wpływa korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa.

Bieżąca praca nad jakością

Wdrożenie i utrzymanie systemu nadzorowane jest przez pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością. Do jego zadań należy kontaktowanie się z jednostką certyfikującą, organizowanie szkoleń dla pracowników czy opracowywanie dokumentów systemowych. Wraz z audytorem wewnętrznym, pełnomocnik tworzy harmonogram prowadzania kontroli. Audytor przeprowadza audyty wewnętrzne, które pozwalają na stałą kontrolę systemu. W raportach zbierane są wszelkie obserwacje oraz wyszczególnione obszary, które wymagają poprawy. Solidnie przeprowadzony audyt jest źródłem cennej wiedzy o aktualnym stanie firmy i pozwala zarówno na szybkie usuwanie niezgodności oraz ciągłe udoskonalanie systemu.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Aby uzyskać certyfikat ISO 9001 należy dostosować działanie organizacji do wszystkich wymogów normy. Audyt certyfikacyjny sprawdza, czy zasady zostały dobrze zaimplementowane. Jeśli audytor zauważy jakieś niezgodności, to zaznacza ten fakt w raporcie. W tych obszarach przedsiębiorstwo musi wprowadzić działania naprawcze, aby uzyskać potwierdzenie zgodności z normą. Certyfikat ważny jest przez okres trzech lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here