Jak obliczyć efektywność produkcji

Przedsiębiorstwa produkcyjne korzystają z wielu systemów, które mają wpływ na ich ogólną wydajność. Od zaopatrzenia w surowce po wysyłkę — istnieje wiele procesów, które należy wziąć pod uwagę, próbując poprawić wydajność.

Czym jest efektywność produkcji?

Efektywność produkcji to etap, na którym system nie jest w stanie wyprodukować żadnych dodatkowych dóbr bez uszczerbku dla produkcji innego produktu. Innymi słowy, firma o zoptymalizowanej efektywności produkcji nie jest w stanie wyprodukować większej liczby jednostek jednej linii produktów bez uszczerbku dla jakości zasobów innej linii produktów. Efektywność produkcji jest często używana synonimicznie z efektywnością produkcyjną, co oznacza również, że system działa z maksymalną wydajnością. Celem osiągnięcia efektywności produkcji jest takie sterowanie systemem, aby wytwarzać produkty po jak najniższych kosztach. Wymaga to od firm optymalizacji wykorzystania zasobów w celu ograniczenia marnotrawstwa i zwiększenia zysków.

Jak obliczyć wskaźnik OEE?

Wskaźnik OEE pozwala na procentowe ujęcie stopnia wykorzystania parku maszynowego. Jest to bardzo złożony wskaźnik, który jest przedstawiany jako iloczyn wskaźników dostępności, wykorzystania i jakości. Dostępnych jest wiele różnych interpretacji i sposobów obliczania tego wskaźnika. Aby uniknąć rozbieżności, warto oprzeć się o dostępną normę ISO 22400-2:

OEE = A*E*Q

gdzie:

A – Dostępność,

E – Wydajność,

Q – Jakość.

Dzięki temu raportowanie produkcji stanie się o wiele łatwiejsze.

Jakich danych potrzebujemy do obliczenia współczynnika OEE?

Zgodnie ze wzorem OEE jest ilorazem trzech wskaźników podstawowych: Dostępności, Wydajności i Jakości. Aby je wyznaczyć, wykorzystywane są dane dotyczące planowanego oraz rzeczywistego czasu pracy maszyn, ilości wyprodukowanych wyrobów oraz czasy normatywne poszczególnych operacji. Bez wątpienia zaplanowany czas pracy maszyny jest uzależniony od przyjętego sposobu obliczania OEE. Do wyznaczenia OEE globalnego podstawą jest czas zamówiony, czyli taki który jest równy zakładanemu kalendarzowi pracy maszyn. W tym przypadku postój maszyny, który jest wynikiem braku zamówień, uważany jest za stratę. Jeżeli chcemy wyznaczyć OEE technicznego za czas planowany musimy przyjąć wartość wynikającą z planu produkcyjnego. Czas ten może być w automatyczny sposób pobierany do obliczeń bezpośrednio z systemu do planowania produkcji. Rzeczywisty czas pracy to efektywny czas pracy wykorzystania maszyn. To właśnie pracownik za pomocą systemu może go zarejestrować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here