Każdy pracownik spotkał się z pewnością kiedyś z określeniem ZFŚS, jednak, czy każdy wie co ono oznacza? To są środki pieniężne zbierane na oddzielnym koncie bankowym, które zostały uzyskane z corocznego odpisu na zakładowy fundusz socjalny. Jest on tworzony na podstawie ustawy z 1994 r., a ona określa, na jakiej zasadzie można tworzyć taki fundusz, a także jakie są możliwe formy pomocy i sposoby zrezygnowania z takiej działalności socjalnej.

Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Na co można przeznaczyć środki z ZFŚS?

Fundusze te, mają za zadanie pomóc w momencie ciężkiej sytuacji materialnej, w jakiej znalazł się pracownik. Co więcej, można je także przeznaczyć, na dofinansowanie wypoczynku. Może ono wówczas dotyczyć jedynie podwładnego, albo może wspierać także potomstwo pracownika.

Jest także takie coś, jak bezzwrotna zapomoga pieniężna, która przekazywana jest tym pracownikom, których dotknęło poważne zdarzenie losowe. Może się do nich zaliczać ciężka albo przewlekła choroba, mogą oni mieć dzieci, które wymagają odpowiedniej opieki lekarskiej, do takich osób mogą zaliczać się także ci, którzy mają rodziny wielodzietne i ci, którzy samotnie wychowują dzieci.

Możemy także w ramach tego funduszu skorzystać z pożyczki przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Możliwe jest tutaj także dofinansowanie innych przedsięwzięć rzeczowych, takich jak paczki dla dzieci. Od jakiegoś czasu, możliwe jest także dofinansowanie żłobka i przedszkola dla dzieci, co także jest sporą pomocą dla rodziców.

Na co nie można przeznaczać środków z funduszu socjalnego?

Ustawa o tym funduszu nie określa tak dokładnie form pomocy jakie możemy stosować, co powoduje, że czasami pojawiają się wątpliwości, co jest tutaj dozwolone.

Nie można z niego na pewno opłacać: firmowych stołówek, nabycia środków trwałych, opieki medycznej czy szczepień. Nie wliczają się do niego dojazdy do pracy, imprezy integracyjne, ani na święta. Nie można z nich dofinansowywać nagród, ani kwiatów okolicznościowych. Niedozwolone jest tutaj także opłacanie z nich premii albo nagród.

Dla kogo jest pomoc z ZFŚS?

Musimy pamiętać, że przepisy ustawy, nakazują przydzielanie pieniędzy uzależniać od sytuacji: życiowej, finansowej, rodzinnej i zdrowotnej osoby, która złożyła wniosek o dofinansowanie. Natomiast szczegółowe kryteria wymienia już wewnętrzny regulamin ZFŚS.

To właśnie powoduje, że nie można wypłacać identycznych kwot wszystkim pracownikom, ani nie można tych kwot ustalać na podstawie rodzaju umowy, czy stażu pracy.

Kto decyduje o przyznawaniu świadczeń z ZFŚS?

O tym, w jaki sposób będą wydatkowane fundusze z tego świadczenia, decyduje pracodawca. Musi się on jednak opierać na wewnętrznym regulaminie, który wcześniej powinien być uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych, które działają w firmie. A jeśli takich związków nie ma, to wówczas z przedstawicielem rady pracowniczej. Czasem pojawiają się Komisje Socjalne, jednak mają one tylko możliwość doradzać, ale nie mają możliwości być głosem decydującym.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here