Kiedy zatrudnimy się w jakiejś firmie, to warto zobaczyć, czy działa w niej zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jak mówi ustawa odnośnie tego funduszu, środki które się na nim znajdują mogą być przekazane na określone cele, takie jak: pożyczka mieszkaniowa, zapomoga, dofinansowanie do przedszkola. Jednak przepisy zawarte w tej ustawie pozwalają także na dofinansowanie wypoczynku, zarówno samego pracownika, jak i jego dzieci.

Jak skorzystać z dofinansowania wypoczynku?

Jak sprawdzić czy przysługuje nam dofinansowanie do wypoczynku?

Warto zapoznać się z wewnętrznym regulaminem ZFŚS, to właśnie tam powinny być zawarte wszystkie informacje, na temat otrzymania takiego dofinansowania. To właśnie pracodawca określa, kto i w jakim terminie może skorzystać z takiej pomocy, oraz na jakiej zasadzie może ją uzyskać. Ponieważ pieniądze na dofinansowanie pochodzą ze środków socjalnych, to ich uzyskanie powinno być uzależnione od takich czynników, jak: sytuacja rodzinna, materialna czy zdrowotna. Nie może być za to sytuacji, że wszystkim pracownikom będzie przydzielana równa kwota dofinansowania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać taką dopłatę?

Jeżeli chcemy otrzymać takie dofinansowanie, to musimy na nie złożyć odpowiedni wniosek. Wzór na niego powinien być dołączony do funkcjonującego w organizacji regulaminu funduszu. Najczęściej do wniosku ma być także dołączone potwierdzenie odbycia takiego wypoczynku, zaświadczenie o zarobkach innych członków rodziny, a także inne pisma, o których mowa jest w regulaminie.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że szef ma prawo żądać pism potwierdzających urlop oraz dochody. Warunkiem tego są konkretne zapisy mające miejsce w regulaminie, a które indywidualnie określa każda firma.

Czy pod dofinansowanie podchodzi także wyjazd zagraniczny?

Po zmianach jakie zaszły w ustawie odnośnie ZFŚS, pracodawca może dofinansowywać wypoczynek pracownika, oraz wypoczynek dziecka podwładnego, także wtedy, gdy odbywa się on poza granicami Polski. Powodem nowego zapisu tej zmiany w ustawie, było stwierdzenie, że pod ocenę do dofinansowania powinno podlegać tylko świadczenie odnośnie dochodów, a nie miejsce, w którym pracownik chce wypoczywać.

Czy dofinansowanie do wypoczynku jest opodatkowane?

Musimy wiedzieć, że takie świadczenia socjalne, podlegają opodatkowaniu w zgodzie z obowiązującą pracownika skalą podatkową. Jest jednak takie coś, jak roczna kwota wolna od podatku, która wynosi 380 zł, na wszelką formę wsparcia przydzielaną ze środków ZFŚS.

Wyjątkiem w tej dziedzinie, będzie jedynie zorganizowana forma odpoczynku dla dzieci do lat 18, ponieważ tutaj mamy sytuację, w której zwolnienie od podatku jest do wysokości płatności. Żeby taki wypoczynek był zaliczony do zorganizowanej formy, musi być to: kolonia, obóz, albo zielona szkoła. Może też być połączone z nauką, rehabilitacją, albo leczeniem. Dodatkowo taki wyjazd powinien być zorganizowany przez jednostkę prowadzącą działalność w tym temacie, taką jak: biuro podróży, fundacje, organizacje harcerskie czy szkoły.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here