Czy faktoring to bezpieczna forma finansowania

Zastanawiasz się nad wyborem rozwiązania finansowego dla Twojej firmy? Możesz wybrać faktoring – nowy rodzaj finansowania nieopłaconych jeszcze faktur z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zachować płynność finansową i pomyśleć o dalszych inwestycjach. Zastanawiasz się czy to bezpieczne rozwiązanie dla Twojej firmy? Odpowiadamy.

Komu najbardziej potrzebny jest faktoring?

Faktoring to umowa o współpracy, zawierana przez przedsiębiorcę, nazywanego w umowie faktorantem, a firmą faktoringową, oznaczoną w umowie jako faktor. Strony tej umowy porozumiewają się co do rodzaju wybranego przez przedsiębiorcę faktoringu, miesięcznej opłaty uiszczanej przez przedsiębiorcę za tę usługę – i to są właściwie główne postanowienia umowy faktoringowej.

Umowa faktoringowa oczywiście zawiera inne jeszcze postanowienia, natomiast najważniejszym dla przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu postanowieniem jest wybór danego rodzaju faktoringu. Umowę faktoringową najlepiej podpisać z solidną firmą taką jak np. https://pragmago.pl/faktoring-online/. Umowę przedsiębiorca może podpisać także zdalnie, co jest nie lada ułatwieniem w dzisiejszych czasach.

Z faktoringu skorzystają różni przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu. Czy to jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka, przedsiębiorca zatrudniający do 50 pracowników lub powyżej 250 – w każdego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej potrzebna jest płynność finansowa i kapitał na rozwój firmy. To są właśnie główne zalety umowy faktoringowej.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring możemy podzielić według różnego rodzaju kategorii, ale najbardziej popularnym i najbardziej istotnym jest rozróżnienie w zakresie ponoszonego ryzyka. Wymieniamy w tej grupie:

  • Faktoring pełny to największa ulga dla przedsiębiorcy. Dlaczego? Bowiem faktoring pełny oznacza, że faktoranta otrzymuje finansowanie nieopłaconych faktur z odroczonym terminem płatności i może kompletnie zapomnieć o sprawie! W tym przypadku na faktora przechodzi obowiązek monitorowania statusu płatności i ewentualne działania windykacyjne wobec klientów.
  • Faktoring niepełny to przeciwieństwo faktoringu pełnego. Na czym polega? Odpowiedzialność w tym rodzaju faktoringu spoczywa na przedsiębiorcy. Do faktoranta należy odpowiedzialność za terminową płatność klientów i w razie nie zapłacenia przez nich w wymaganym terminie zobowiązań, przedsiębiorca musi zwrócić całą kwotę otrzymaną za faktury faktorowi.
  • Faktoring mieszany to kombinacja faktoringu pełnego i niepełnego. Polega na indywidualnym rozpatrzeniu przez faktora wszystkich czynników, prowadzących do podpisania z faktorantem umowy, w której strony uzgadniają, że faktor ponosi odpowiedzialność do pewnej sumy faktur z odroczonym terminem płatności, natomiast faktorant odpowiada powyżej tej kwoty.

Czy faktoring jest bezpieczny dla przedsiębiorcy?

Faktoring to sposób na zachowanie płynności i dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale wiąże się także z pewnymi opłatami. Faktoring będzie bezpieczny po pierwsze, jeżeli wybierzemy solidną firmę faktoringową, a po drugie – odpowiedni rodzaj faktoringu.

W zależności od tego, ile kapitału za faktury z odroczonym terminem płatności jest potrzebny naszej firmie w danym okresie rozliczeniowym, faktorant powinien dostosować wybrany rodzaj faktoringu do tego właśnie czynnika.

Kolejnym ważnym aspektem jest ustalenie limitu finansowego, bowiem może być on naprawdę wysoki. Widełki finansowania faktoringowego wahają się w przedziale od 50000 zł do 1 miliona złotych. Przedsiębiorca powinien zastanowić się, ile rzeczywiście środków jest potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania jego przedsiębiorstwa i nie zawyżać tego limitu. Wtedy faktoring spełni swoją funkcję w naszej firmie i z pewnością będzie bezpieczny!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here