Przywódca, pracownik, klient - trzy filary sukcesu. Systemy zarządzania jakością

Norma ISO 9001 stanowi skuteczny wyznacznik poziomu jakości, jest też elementem budowania wizerunku zarówno w oczach klientów, jak i kontrahentów. Przede wszystkim jednak wdrożone normy wydatnie wpływają na poprawę procesów wewnętrznych, a tym samym stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu rynkowego. Nic więc dziwnego, że norma duży nacisk kładzie na optymalizację relacji w obszarach dotyczących zarządu, pracowników oraz klientów.

Analiza faktów i wizja przyszłości

Orientacja na klienta jest definiowana jako zrozumienie i realizacja potrzeb odbiorcy. Umiejętność zgromadzenia, a następnie efektywnego przetworzenia informacji dotyczących potrzeb rynku, nie tylko ułatwia zdobycie nowych i utrzymanie już istniejących klientów. Stanowi ona fundament prac nad rozwojem produktu, sposobem jego wytwarzania i modyfikacją modelu zarządzania. Przedsiębiorstwo zorientowane na klienta jest w stanie zaoferować mu dużo większe możliwości wyboru i pełniejsze pokrycie potrzeb. To skutkuje przywiązaniem i skutecznie buduje świadomość oraz pozytywny obraz marki.

Ogromną rolę odgrywa przywództwo. Obserwujemy coraz szybsze odejście od tradycyjnego modelu kierownictwa opartego o sztywny system nakazowy. Cechy nowoczesnego przywódcy to przede wszystkim otwartość, zdolność obserwacji i analizy, a także niemała doza dyplomacji. Połączenie tych atrybutów pozwala na kreowanie, a następnie realizację ambitnych wizji, inspiruje cały zespół, budując jednocześnie atmosferę zaufania i partnerstwa. Poza planowaniem równie ważna jest umiejętność delegowania obowiązków w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie zasobów oraz bieżąca i finalna kontrola ich realizacji. Efektem jest jasna i skutecznie wdrażana misja rozwoju przedsiębiorstwa. 

Duże znaczenie małych kroków

Właściwy model zarządzania sprzyja zwiększeniu zaangażowania pracowników. Wartość trudna do przecenienia, ponieważ na równi z profesjonalizmem i organizacją pracy stanowi ona podwaliny wydajności i jakości. Firma chcąca uzyskać certyfikat ISO 9001 musi zadbać o odpowiedni poziom motywacji, poprawną komunikację oraz sprawne działanie zespołowe. Ważną rolę odgrywa kultura organizacji i dobór wartości, które zapewnią grupie poczucie jedności. Oczywiście wpływ mają także cechy bardziej wymierne, takie jak poziom płac, ewentualne świadczenia komplementarne w postaci dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, samochodu służbowego, a także system szkoleń i idący wraz z nimi rozwój oraz potencjalny awans.

Wymienione punkty nie wyczerpują złożoności normy ISO 9001, jednak kompetentny i wydajny zespół pod przywództwem świadomego, dobrze zorientowanego w potrzebach klienta kierownictwa to pierwszy milowy krok na drodze do sukcesu. Nie obejdzie się oczywiście bez modyfikacji i ulepszenia łańcucha procesów, restrukturyzacji założeń organizacyjnych, czy też modyfikacji polityki współpracy z dostawcami, ten wysiłek jednak warto ponieść. Zaowocuje nie tylko poprawą wyników ekonomicznych, ale też umocni pozycję rynkową przedsiębiorstwa i korzystnie wpłynie na odbiór marki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here