Jeżeli starasz się o kredyt hipoteczny, będziesz musiał przygotować się na przedłożenie w banku mnóstwa różnych dokumentów. Jakie one będą, będzie zależało od poszczególnych banków, jednak jest kilka takich, które konieczne są zawsze. Warto wiedzieć, które to, tak aby już wcześniej móc zająć się ich kompletowaniem.

Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) - jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumenty przygotowane przez bank

Konieczny tutaj będzie wniosek o przyznanie kredytu, pismo z danymi osobowymi, podpisane regulaminy, umowa z bankiem itp. – wszystko to na wzorze przygotowanym przez bank.

Dwa dowody tożsamości

Zazwyczaj potrzebne do pokazania są również dwa dowody tożsamości, którymi najczęściej są dowód osobisty i prawo jazdy, albo paszport.

Akt małżeństwa, ew. umowa o rozdzielności majątkowej

W przypadku zaciągania kredytu przez małżeństwo, trzeba złożyć akt małżeństwa, jako potwierdzenie, że faktycznie nim jesteśmy. Jeśli mamy intercyzę, to konieczne będzie przedłożenie właściwego aktu notarialnego.

Jeśli mamy umowy o pracę

– dokument potwierdzający zatrudnienie oraz osiągane przychodów od pracodawcy, na formularzu z banku
– dokument poświadczający osiągane dochody, taki jak wyciąg z rachunku bankowego, albo zeznanie podatkowe za zeszły rok

Gdy mamy działalność gospodarczą

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który potwierdza, że mamy tą działalność
– decyzja o przyznaniu numerów NIP oraz REGON
– poświadczenie, że nie zalegamy z opłatami związanymi z prowadzeniem firmy, takimi jak podatki czy ZUS
– księga przychodów i rozchodów, wyciąg z rachunku, które potwierdzą uzyskanie dochodów za obecny rok
– zeznanie podatkowe za rok poprzedni

Gdy mamy umowę zlecenie/o dzieło

– skopiowane umowy i rachunki z 6 lub 12 miesięcy
– zeznanie podatkowe za poprzedni rok
– wyciąg z rachunku bankowego

Gdy nieruchomość jest z rynku pierwotnego

Od dewelopera powinniśmy uzyskać takie dokumenty jak:
– dokument z rejestru gruntów
– pozwolenie na budowę
– gdy budowa jest ukończona to, potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania
– dokumenty urzędowe dotyczące developera
Konkretne oczekiwania co do niezbędnej dokumentacji, poda wybrany przez Ciebie bank

Gdy kupujesz nieruchomość na rynku wtórnym

– dokumenty potwierdzający prawo sprzedającego do sprzedawanej nieruchomości

W przypadku nabywania działki

– wypis z rejestru gruntów
– pismo zatwierdzające prawa sprzedającego do sprzedawanego gruntu
– na co przeznaczony jest grunt: działka rolna czy budowlana

Gdy chcesz budować dom

Jeżeli chcesz budować dom i pożyczyć na niego pieniądze, a więc na coś, co na razie nie istnieje, bank nie ma odpowiedniego zabezpieczenia, w sytuacji, gdy nie będziesz spłacał kredytu. To powoduje, że w takich momentach kredyt jest wypłacany w transzach, na przeprowadzanie kolejnych prac budowlanych, które będą kontrolowane przez bank, pod kątem tego, czy faktycznie są wypełniane zgodnie z projektem.

Wówczas potrzebne na pewno będzie:
– wypis z rejestru gruntów
– pozwolenie na budowę
– projekt budowy domu
– opis oraz harmonogram planowanych prac budowlanych

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here