Jak zainwestować 100, 1000 lub 10 000 złotych miesięcznie

Inwestowanie małych kwot może być niełatwym wyzwaniem, zwłaszcza dla początkującego inwestora. Należy znaleźć dobre instrumenty, w które warto zainwestować. Pytanie co oznacza mała kwota? Wszystko zależy od zasobności naszego portfela oraz poduszki finansowej, jaką posiadamy. Dla osób zarabiających średnią krajową, czyli 5225zł netto, przeznaczenie 100zł na inwestycje, przy uwzględnieniu wszystkich wydatków, może być prawdziwym wyzwaniem. Jeżeli w gospodarstwie domowym pracują obie osoby, możliwe, że uda się przeznaczyć na cele inwestycyjne nawet 1000zl. Są jeszcze inwestorzy, którzy bez problemu mogą przeznaczyć 10 000zł na zakup różnych instrumentów finansowych.

Opiszemy kilka propozycji inwestycji, które są dostępne dla każdego progu. Uwzględnimy koszty oraz przedstawimy ryzyko związane z każdą z inwestycji.

Regularne inwestowanie za 100zł miesięcznie

Sto złotych to nie jest duża kwota, ale już pozwala na rozpoczęcie inwestycji. Oczywiście należy pamiętać, że zyski również będą niewielkie. Tak niska kwota pozwala na zapoznanie się z rynkiem oraz ewentualnie zabezpieczy pieniądze przed inflacją.

Pierwszym aktywem, w które można zainwestować 100zł są obligacje indeksowane inflacją. Co miesiąc można wykupować obligacje 4 lub 10-letnie. Inwestycja ta pozwoli na zmniejszenie efektów inflacji. Obligacje są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwo. Dzięki temu, że państwo jest gwarantem, obarczone są bardzo niskim ryzykiem.

Drugą możliwością inwestowania są inwestycje w fundusze ETF. Fundusze indeksowe są popularne ze względu na niskie koszty. Inwestując należy pamiętać o kosztach i prowizji brokera. Bardzo często koszty ponoszone są tylko przy zlecaniu transakcji. Jeżeli inwestycję potraktujemy długofalowo, a taki jest jej cel, koszty będą stosunkowo niskie. W przypadku ETF-ów pojawia się już ryzyko inwestycyjne. Jak każdy instrument finansowy notowany na giełdzie narażony jest on na wahania cen. Wybierając sprawdzony stabilny fundusz, możemy w długim okresie zmniejszyć potencjalne ryzyko.

Przy 100zł portfelu inwestycyjnym ciężko o dywersyfikacje. Najprościej co miesiąc zmieniać kupowane aktywa, np. miesiące parzyste obligacje, w nieparzyste ETF. Również same ETF-y można dywersyfikować inwestując w różne fundusze.

W co zainwestować 1000zł?

Od tysiąca złotych otwiera nam się już więcej możliwości. Jeżeli mamy na tyle wolnych środków, aby zainwestować pierwszy 1000zł, najlepiej zrobić to jak najwcześniej. Wcześniejsze inwestowanie pozwoli na dłuższe „pracowanie” naszych pieniędzy i pojawienie się odsetek. Jeżeli mamy możliwość, co pewien czas należy włączać kolejne pieniądze do naszego portfela. Co dwa, trzy miesiące możemy inwestować w kolejne instrumenty .

Pierwszą możliwością są akcje. Inwestując 1000zł można zacząć grać na giełdzie. Zarobiona kwota nie będzie duża, ale również ewentualne straty będą niewielkie. Ceny akcji bardzo się różnią. Są akcje wyceniane na kilkaset złotych, wtedy kupimy jedną, dwie akcje, ale również mamy spółki wyceniane na kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, gdzie możemy kupić kilkadziesiąt akcji. Inwestycja pozwoli nam się nauczyć grania akcjami. W oszacowaniu kosztów należy uwzględnić prowizje brokera. Granie na giełdzie wiąże się ze średnim ryzykiem inwestycji.

Kolejną możliwością są inwestycje w fundusze ETF. Obecnie mamy olbrzymi wybór funduszy, np. inwestowanie z Saxo pozwala na wybór z ponad 7000 ETFów. Tysiąc złotych pozwala na dużą swobodę przy wyborze funduszu. Można kupować nie tylko ETFy skierowane na odwzorowanie indeksów giełdowych, ale także na surowce, czy sektory gospodarki.

Jak zainwestować 10 000zł?

Tak duża kwota pozwala na większą swobodę. Często, jeżeli mamy możliwe do zainwestowania 10 000zł, posiadamy na tyle dużą poduszkę finansową, że możemy podjąć większe ryzyko inwestycyjne.

Inwestycją, która wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, ale odpłaca dobrym zyskiem, jest inwestycja w kryptowaluty. Kryptowaluty takie jak Bitcon czy Etherum mogą przynieść spory zysk. Niestety, ich kurs jest bardzo zmienny i nieprzewidywalny.

Kolejną opcją jest inwestycja w akcje. Kurs akcji również jest obarczony ryzykiem, dlatego swój portfel najlepiej oprzeć o kilka, kilkanaście akcji. Wyjściem, które obarczone jest trochę niższym ryzykiem są fundusze ETF. Fundusze te odzwierciedlają ruchy indeksów, dlatego wahania jednej akcji nie wpływają tak znacząco na wycenę aktywów.

Jak widać, inwestowanie można zacząć już od 100zł. Aby odnieść sukces trzeba pamiętać o podstawowych zasadach. Inwestować tylko pieniądze, które są do tego przeznaczone oraz być przygotowanym na możliwe straty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here