ETF a tracking difference

Jedną z największych zalet wynikających z korzystania z funduszy ETF jest ich względna przewidywalność, co do benchmarku, czyli oczekiwanej stopy zwrotu. Nie każdy fundusz jednak w równie precyzyjny sposób jest w stanie naśladować instrument bazowy, co w specjalistycznej nomenklaturze nazywane jest tracking difference.

Czym jest tracking difference? 

Tracking difference to w dużym skrócie różnica pomiędzy wynikiem finansowym realizowanym przez fundusz ETF a instrumentem bazowym, który stanowi podstawę do naśladowania. Decydując się na inwestycje w dany fundusz ETF, przede wszystkim bierzemy pod uwagę takie kwestie jak ryzyko walutowe, ryzyko zamknięcia funduszu czy instrument bazowy, na podstawie którego realizowana będzie przyszła wycena funduszu ETF.

Jak możemy się domyślić, każdy ETF może zachowywać się inaczej, charakteryzować się inną zmiennością, a także być dedykowany różnym segmentom inwestorów ze względu na ich apetyt na ryzyko. Jednak na rynku dostępnych jest kilka tysięcy funduszy. Co więcej, najlepsi brokerzy oferują nam znaczną część tych instrumentów. Wyświetl stronę internetową, by zobaczyć, jak wiele funduszy bazuje na dokładnie tym samym indeksie giełdowym czy instrumencie bazowym. Jak zatem wybrać ten fundusz ETF, który będzie możliwie najbardziej dostosowany do naszych oczekiwań inwestycyjnych? Najlepiej, sugerując się wskaźnikiem tracking difference danego funduszu ETF.

Jak wyliczyć tracking difference?

W jaki sposób każdy z nas bez mniejszych problemów może obliczyć tracking difference, a co przez to rozumiemy, także skuteczność funduszu ETF pod kątem podążania za konkretnym instrumentem bazowym? 

To bardzo łatwe i nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu instrumentów pochodnych. Wynik z danego okresu instrumentu bazowego (zysk lub strata), należy odjąć od wyniku inwestycyjnego naszego funduszu ETF, który obliczany jest dla dokładnie takiego samego okresu. Wynik takiego odejmowania procentowych zmian da nam jasną informację na temat tracking difference danego funduszu ETF. Zasada jest taka, że im mniejszy wynik, tym mniejszy margines błędu naszego funduszu ETF i tym bardziej skutecznie realizowany jest benchmark funduszu. 

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo analizy tracking difference?

Nie jest powiedziane, że informacja na temat tracking difference w całości determinuje skuteczność danego funduszu ETF. Może zdarzyć się sytuacja, w której uznany i dobrze odbierany przez inwestorów fundusz ETF po 5 latach dokładnego podążania za wynikiem instrumentu bazowego, w obecnym roku zaliczył relatywnie dużą różnicę. 

By zmaksymalizować potencjał naszych inwestycji, powinniśmy ze szczególną uwagą zainteresować się nieco szerszą analizą, uwzględniającą także dane historyczne i przeszłe okresy. To pozwoli nam z dużą dozą prawdopodobieństwa wybrać taki fundusz, który spełni nasze oczekiwania. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here