Pomimo tego, że notariusz kojarzy nam się głównie ze sporządzaniem aktów notarialnych z czynności prawnych, które wymagają zachowania szczególnej formy, a to właśnie aktu notarialnego, to jego obowiązki i możliwości są znacznie szersze. Co warto wiedzieć o sporządzaniu dokumentów i poświadczeń przez notariusza?

Nie tylko akty notarialne

Notariusz sporządza nie tylko akty notarialne w przypadku sprzedaży nieruchomości, co do której to czynności ustawodawca wyraźnie przewidział określoną formę czynności prawnej pod rygorem nieważności, ale również może sporządzić w tej formie każdą umowę – wynajmu mieszkania, sprzedaży roweru czy nawet umowę zamiany. Jako strona takiej umowy zyskujemy pewność, że umowa będzie dobrze sporządzona, tj. będzie zawierała wszystkie niezbędne i wymagane prawem elementy, jak również, że podpisuje ją właściwa osoba. Zwłaszcza kwestia reprezentacji jest szczególnie istotna przy zawieraniu umów z podmiotami gospodarczymi prawa handlowego – spółkami.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Jedną z podstawowych czynności podejmowanych przez notariusza z siedzibą w Katowicach czy innych miastach na Śląsku (jak pokazują statystyki) jest sporządzanie poświadczenia własnoręczności podpisu lub odcisku palca w przypadku osób nie mogących z jakichś powodów pisać. Koszt sporządzenia takie poświadczenia polegającego po prostu na podpisaniu dokumentu w obecności notariusza i wylegitymowaniu się wynosi 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzano w formie aktu notarialnego, jeżeli mówimy o dokumentach określających pewną sumę pieniężną. W przypadku pełnomocnictw oraz innych dokumentów kwota ta jest przeważnie niższa i określona stałą kwotą – 20,-zł.

Poświadczenia

Notariusz zajmuje się również poświadczeniami dokumentów, tj. stwierdzenia, że kserokopia jest zgodna z oryginalnym dokumentem, który został mu okazany. Koszt sporządzenia takiego poświadczenia przez notariusza to 6,-zł za stronę. W przypadku grubych objętościowo dokumentów nie ma co jednak liczyć na zmniejszenie tej stawki – jest ona stała i określona w stosownym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości dotyczącego określenia maksymalnej taksy notariuszy.

Podsumowując, odwiedzając notariusza w Katowicach czy innym mieście, nie powinniśmy się obawiać dużych kosztów – możemy je wstępnie sprawdzić w domu za pośrednictwem internetowego dostępu do systemu aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here