Praca w Policji

Ciągły stres, niespodziewane sytuacje to codzienność w Policji i trzeba stawić temu czoło. Jeżeli tutaj trafiłeś znaczy to, ze chcesz dołączyć do ich szeregów. Jak wyglądają testy do policji? Jakie są wymogi formalne? Na te wszystkie pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Podstawowe wymogi formalne

Niespełnienie choćby jednego z poniższy kryteriów, wyłącza możliwość kandydatury do służby w Policji. Upewnij się czy spełniasz poniższe wymogi formalne, niezbędne do aplikowania na to stanowisko.

Wymogi formalne przyjęcia do służby w Policji:

 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność;
 • możliwość korzystania z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • odpowiednie uwarunkowania psychiczne i fizyczne do podjęcia służby w Policji;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego, jest złożenie odpowiednich dokumentów.

Niezbędne dokumenty potrzebne do przyjęcia do służby:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji. Skierowane do Komendanta Wojewódzkiego ze wskazaniem jednostki, gdzie chcesz podjąć służbę;
 • kwestionariusz osobowy;
 • certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Przygotuj ich kserokopie i przynieś ze sobą oryginały do wglądu.
 • Koniecznie weź ze sobą dowód osobisty i książeczkę wojskową. Możesz zostać poproszony o ich okazanie.

Jak wyglądają testy do Policji?

Praca w Policji to wyzwanie, którego nie każdy może się podjąć. Trzy trudne etapy rekrutacji stoją na drodze do dołączenie w ich szeregi. Każdy z egzaminów sprawdza cały wachlarz umiejętności i możliwości do podjęcia służby. Solidne przygotowanie do testów do podstawa, wielu kandydatów odpada, gdyż zwyczajnie nie przyłożyli się do nauki.

Forum policyjne, to jeden ze sposobów na uzyskanie odpowiedniej wiedzy od osób, które kandydowały lub kandydują do służby w Policji.

Każdy z etapów jest punktowany. Tylko kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów mogą liczyć na przyjęcie do służby.

 • Test Wiedzy Ogólnej

Arkusz obejmuje 40 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujemy jeden punkt.

Zakres pytań jest bardzo szeroki i dotyczy m.in. funkcjonowania organu Policji i jej podstawy prawnej, trójpodziału władzy w państwie, bezpieczeństwa publicznego, ustawy o broni palnej i wielu innych powiązanych.

 • Test Sprawności Fizycznej

Pamiętaj, zabierz ze sobą strój sportowy i zaświadczenie od lekarza, które potwierdza zdolność do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin odbywa się w się w sali gimnastycznej, gdzie musicie wykonać 6 ćwiczeń w określonym czasie. Maksymalnie macie na to minutę i 41 sekund. Im szybciej ukończycie egzamin, tym więcej punktów uzyskacie.

 • Badania psychologiczne i rozmowa kwalifikacjna

Kandydaci zostają przebadani przez zespół psychologów, którzy określą cechy osobowości i intelekt każdego z nich. Są one przeprowadzane w formie testu komputerowego, a wyniki zostają później konsultowane są z psychologiem.

Po badaniach zostaniesz zaproszony na nieszablonową rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zbada Twoją odporność na stres i reakcje na niego.

 • Wyniki

Tylko kandydaci z najwyższą ilością punktów mogą liczyć na przyjęcie do Policji. Zanim przystąpisz do egzaminów, upewnij się, że zapoznałeś się z wszystkimi możliwymi pytaniami, które mogą pojawić się na egzaminach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here