Najbliższe rozliczenie podatkowe firmy PITax.pl Łatwe podatki – PIT 2017 program umożliwia  skorzystanie w prosty sposób z odliczenia podatkowego wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz tzw. wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych. Odliczenia dokonać mogą zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i osoby, które mają je na swoim utrzymaniu. Program PIT daje możliwość dopełnienia wymaganych przepisami podatkowymi formalności raportowych w zeznaniu rocznym, należy, wszakże pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i spełnieniu wstępnych warunków formalnych dla tej ulgi.

Każdy portal podatnika lub niezależny od serwisu online program PIT 2017 otwiera możliwość odliczania wydatków na cele związane z rehabilitacją, lub też takich, które uznać można za ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Oczywiście mogą się one różnić się sposobem prezentowania ulg i odliczeń w deklaracji podatkowej, dlatego warto wybrać taki, który znany jest z promowania i wspierania odliczeń podatkowych. Sama aplikacją podatkowa nie rozwiązuje jednak najbardziej kluczowych wymogów, przed którymi staje podatnik zamierzający rozliczać tego typu wydatki. Przede wszystkim należy zgromadzić wymaganą przez przepisy prawa podatkowego dokumentację poświadczającą prawo podatnika do uruchomienia tego mechanizmu podatkowego.

Komu przysługuje ulga?

Z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2018 program mogą skorzystać osoby spełniające jeden z poniższych warunków:

 • Posiadanie przez podatnika, którego odliczenie ma dotyczyć orzeczenia o niepełnosprawności w jednej z trzech postaci: niepełnosprawność znaczna, niepełnosprawność umiarkowana, niepełnosprawność lekka. Niepełnosprawność znaczna dotyczy osób, które uznaje się za niezdolne do samodzielnej egzystencji, tj. niemogące samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych życiowych potrzeb (samoobsługa, komunikacja i poruszanie się)

Niepełnosprawność umiarkowana odnosi się do osób uznanych za niezdolne do wykonywania pracy lub zdolnych do wykonywania pracy jedynie w specjalnych warunkach (tzw. pracy chronionej). Dotyczy ten poziom niepełnosprawności także osób, które wymagają czasowej pomocy innych w celu wypełniania ról społecznych.

Określenie „niepełnosprawność lekka” ma zastosowanie w przypadku osób, które uznane zostały za zdolne do wykonywania pracy jedynie w ograniczonym zakresie w porównaniu do osób zdrowych. Określenie to stosuje się także w odniesieniu do osób, które mają pewne ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się jednak kompensować za pomocą odpowiedniego wyposażenia, dodatkowych środków technicznych itp.

 • Dysponowanie decyzją przyznającą podatnikowi rentę z powodu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, także rentę szkoleniową albo rentę socjalną.
 • Posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego na podstawie adekwatnych przepisów, w razie, gdy osoba ta nie skończyła jeszcze 16 roku życia.
 • Dysponowanie orzeczeniem dotyczącym niepełnosprawności wydanym przez stosowny organ i wynikającym z niezależnych przepisów, które obowiązywały do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia 1997 r.

Opiekun osoby niepełnosprawnej i odliczenie rehabilitacyjne

Program PIT 2017 umożliwia między innymi przeprowadzenie odliczenia przez osobę, która sama nie będąc niepełnosprawną, jest opiekunem takiej osoby. Otóż w normalnych okolicznościach sama osoba niepełnosprawna ponosi wydatki rehabilitacyjne, a następnie (dysponując odpowiednimi dowodami ich poniesienia) odlicza je w zeznaniu rocznym. Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna jest na utrzymaniu osoby, dla której jest współmałżonkiem, dzieckiem (zarówno własnym, jak i przysposobionym, a także obcym przyjętym na wychowanie), rodzicem, pasierbem, rodzicem współmałżonka,ojczymem, rodzeństwem,zięciem , macochą, lub synową – osoba utrzymująca niepełnosprawnego jest uprawniona do skorzystania z odliczenia rehabilitacyjnej, jeśli tylko dochody roczne osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły 9.120 zł. W takich okolicznościach dowody powstałych kosztów rehabilitacyjnych (np. faktury) należy  wystawiać na nazwisko osoby utrzymującej.

Wydatki kwalifikujące się do odliczenia

Program do rozliczania PIT pozwoli w tym roku na odliczenie między innymi następujących wydatków w zakresie ulgi rehabilitacyjnej:

 • przystosowanie budynków oraz mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • modyfikacje pojazdów mechanicznych mające na celu przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych;
 • naprawa oraz zakup narzędzi technicznych, urządzeń, a także sprzętu koniecznego dla rehabilitacji lub dla ułatwienia czynności życiowych (bez sprzętu AGD);
 • finansowanie materiałów edukacyjnych oraz wydawnictw koniecznych ze względu na potrzeby osoby niepełnosprawnej;
 • pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego;
 • pokrycie kosztów leczenia uzdrowiskowego;
 • opłacanie osób pracujących w charakterze przewodnika niewidomych
 • utrzymanie psa-przewodnika dla osób niewidomych;
 • opłacenie opieki pielęgniarskiej w domu chorego;
 • opłacenie kosztów tłumacza języka migowego.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here