CIT-8 online

Każda organizacja pozarządowa, firma oraz przedsiębiorstwo mają obowiązek wypełnienia oraz wysłania formularza CIT-8 do Urzędu Skarbowego nie później niż 31 marca. Jest to formularz, w którym określa się, jakie były przychody oraz koszty miała firma w ubiegłym roku rozliczeniowym.https://cit-8.pl/e-deklaracja-cit-8/

  1. Czym jest deklaracja CIT-8?
  2. Kto musi złożyć CIT-8?
  3. Jak wypełnić formularz?
  4. Jak można złożyć deklarację CIT-8?

W poniższym artykule znajdziesz niezbędne informacje na temat tego rodzaju deklaracji oraz podpowiedzi, w jaki sposób ją wypełnić.

Czym jest deklaracja CIT-8?

Każda firma, przedsiębiorstwo oraz organizacje pozarządowe, które osiągają określone dochody, muszą odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych. W roku 2020 istniały dwa rodzaje stawek podatku od dochodów: 19 % i 9 %. Obniżona stawka dotyczyć może tych firm, które w ubiegłym roku nie osiągnęły przychodu ze sprzedaży, większego niż 1,2 mln euro. Skorzystać z niej również mogą firmy, które dopiero zaczynają swoją działalność.

Deklaracja CIT-8 to formularz, który musi zostać wypełniony przez każdego przedsiębiorcę. Dzięki niej fiskus otrzymuje rzetelne informacje dotyczące dochodów oraz przychodów danej firmy.

Kto musi złożyć CIT-8?

Lista osób i instytucji, które muszą składać CIT-8, określona jest przez Ministerstwo Finansów. Znajdują się na niej, m.in.:

  • osoby prawne (czyli np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • spółki kapitałowe,
  • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej,
  • spółki niemające osobowości prawnej, których siedziba lub zarząd znajdują się w innym kraju,
  • podatkowe grupy kapitałowe, w których występują przynajmniej dwie spółki kapitałowe mające osobowość prawną.

Z kolei osoby fizyczne oraz spółki niemające osobowości prawnej, nie są zobowiązane do składania tego typu deklaracji.

Jak wypełnić formularz?

Przy wypełnianiu formularza CIT-8 można korzystać z licznych instrukcji, które bez problemu znajdziemy w Internecie. Możliwe jest również wypełnienie go za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego, dzięki któremu cała procedura będzie o wiele łatwiejsza. Warto jednak pamiętać, aby wypełniać go wyłącznie drukowanymi literami.

deklaracja CIT-8

Rozliczając podatek CIT, musimy mieć na uwadze, że jako rok podatkowy traktowany jest rok kalendarzowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy organizacja lub spółka w swojej umowie albo statucie, określa zmiany, z których wynika, że rokiem podatkowym ma być okres kolejnych 12 miesięcy. Gdy w danym okresie rozliczeniowym nie ma konieczności odprowadzenia podatku – a może tak się wydarzyć wtedy, gdy firma nie wykaże przychodów oraz kosztów ich uzyskania, należy złożyć zerowy CIT-8.

Podczas obliczania danych do CIT-8, niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych w przypadku, gdy pieniądze były przeznaczone na konkretne cele, np. wsparcie akcji charytatywnych. Możliwe są również odliczenia od wykazanego dochodu, np. w przypadku darowizn na cele społeczne. Kiedy podmiot dokonujący rozliczenia, korzysta z tych dwóch możliwości jednocześnie, musi mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10 % podatku.

Jak można złożyć deklarację CIT -8?

Formularz CIT-8 możemy złożyć na dwa sposoby. Jednym z nich złożenie CIT-8 online, czyli drogą elektroniczną, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Możemy w tym celu pobrać program księgowy lub wykonać to za pomocą formularza PDF sporządzonego przez Ministerstwo Finansów.

Drugim sposobem jest tradycyjna, czyli papierowa forma złożenia deklaracji. Musimy jednak pamiętać, że w obu tych przypadkach obowiązuje nas termin do 31 marca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here