Jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt, to musimy się liczyć z tym, że w umowie pojawią się tajemnicze określenia, z którymi nie spotykamy się na co dzień, a już na pewno nie wtedy, gdy nie pracuje, w branży kredytowej. Tymi tajemniczymi określeniami oczywiście będą takie skróty jak: WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Warto się dowiedzieć, co dokładnie oznaczają te skróty, bo wówczas umowa z bankiem będzie dla nas bardziej zrozumiała, a co się z tym wiąże, lepiej będziemy się orientowali co podpisujemy,  z jakimi kwotami odnośnie zaciągniętego kredytu powinniśmy się liczyć, tak aby nic nas później nie zaskoczyło. Jednym z ważniejszych zagadnień powiązanych z zaciąganiem kredytu, jest oprocentowanie. Są to odsetki, które musimy zapłacić bankowi za pożyczenie nam pieniędzy. Wyliczając jego wysokość, bank bierze pod uwagę takie rzeczy, jak stawkę bazową, a więc koszt uzyskania przez bank funduszy na pożyczkę dla Ciebie (to jest tak, jakby pożyczał pieniądze z innego banku na rynku międzybankowym, aby móc je przekazać dalej, do klienta, który jest zainteresowany zaciągnięciem takiego kredytu). Później, do w ten sposób uzyskanej wartości, doliczana jest jeszcze marża, która jest faktycznym zyskiem banku.

Co to jest WIBOR, LIBOR i EURIBOR?

WIBOEURIBOR – EURo InterBank Offered Rate

Jest on wskaźnikiem, analogicznym do oprocentowania. Z tym, że wyliczany jest przez aż 57 banków, które są zaliczane do największych banków strefy Euro. Czasami jest on stosowany, w zastępstwie wskaźnika LIBOR, jeśli mamy do czynienia z zaciąganiem kredytów hipotecznych w Euro.

R – Warsaw InterBank Offered Rate

Jest to nic innego, jak stopa oprocentowania kredytów oraz pożyczek między bankami z naszego kraju. Jest ona ustalana za każdym razem w dni robocze i ma to miejsce o godzinie 11:00. Jest to po prostu średnia ofert z 13 polskich banków, z pominięciem dwóch najwyższych i dwóch najniższych ofert z tych banków.

Kiedy obliczane jest oprocentowanie kredytu hipotecznego, pod uwagę bierze się wielkość tego wskaźnika dla pożyczki na 3 albo 6 miesięcy. Jest to WIBOR 3M albo WIBOR 6M.

LIBOR – London InterBank Offered Rate

Ten skrót także odnosi się do wielkości oprocentowania kredytów między bankami. Jednak dotyczy on jedynie rynku londyńskiego, a więc obliczana jest w oparciu o szacunki, wykonane przez najważniejsze banki działające w tym mieście, dotyczące kosztów pożyczenia funduszy.

Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to zazwyczaj korzysta się z tych wartości, wyliczając oprocentowanie, w przypadku kredytów walutowych. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku WIBOR, używając ze wskaźników LIBOR 3M oraz LIBOR 6M, czyli pożyczka na 3 miesiące, albo na 6 miesięcy.

EURIBOR – EURo InterBank Offered Rate

Tak jak przy wyżej wymienionych wskaźnikach, odnosi się on do oprocentowania kredytów. Ten jednak wyliczany jest na podstawie danych przekazanych przez 57 banków, które uważane są za największe banki strefy Euro.

Jeżeli interesują nas kredyty hipoteczne w Euro, to jest on stosowany w zamian za wskaźnik LIBOR.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here