Alokacja oszczędności w ramach Otwartego Funduszu Inwestycyjnego jest jednym ze sposobów na mądre i skuteczne oszczędzanie w perspektywie długoterminowej. Z jakich to względów warto wybrać tą formę oszczędzania i co sprawia, że coraz większa grupa konsumentów decyduje się na oszczędzanie w ten właśnie sposobów. Doniesienia medialne na temat kondycji ZUS i okresowe wyliczenia prognozowanej emerytury nie nastrajają pozytywnie. Szczególnie mocno odczuwają to przedsiębiorcy, którzy z racji na konieczność opłacania wysokich składek do ZUS-u czują się jednocześnie pokrzywdzeni faktem, iż wyliczona emerytura nie będzie dal nich satysfakcjonująca. Dlatego też konieczne są inne metody zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej.

Nowoczesne fundusze inwestycyjne umożliwiają akumulację własnego kapitału, poprzez inwestowanie w następujące instrumenty na rynku finansowym:

• Fundusze akcji
• Fundusze obligacji skarbowych
• Fundusze nieruchomości
• Fundusze walutowe
• Fundusze Towarowe

Możliwości zainwestowania swoich środków jak widać, jest bardzo dużo. Instytucją, która administruje funduszem inwestycyjnym jest oczywiście Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które pełni następujące funkcje:

• Obsługa inwestora
• Obsługa księgowa i prawna Funduszu
• Zarządzanie Funduszem i inwestowanie
• Kontrola ryzyka
• Reprezentowanie klientów

Każde TFI z racji na specyfikę swojej pracy musi zatrudniać wyspecjalizowanych doradców inwestycyjnych, którzy mają pieczę nad alokacją funduszy w poszczególne lokaty oraz nad kreowaniem polityki i strategii inwestycyjnych funduszu.

Fundusz Inwestycyjny może przyjmować strategie inwestowania w instrumenty o zmiennej stopie zwrotu oraz o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Dywersyfikacja kapitału w obrębie funduszu inwestycyjnego jest zależna bezpośrednio od tego, jakie są oczekiwania inwestora i jakie jest docelowe przeznaczenie funduszu. Każde TFI tworzy rozbudowane oferty funduszy, wśród których istnieją specjalne Fundusze Emerytalne, czy też długoterminowe fundusze oszczędnościowe.

Więcej o pieniądzach i biznesie poczytasz na biznes.info.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here