Sprężone powietrze rozwiązaniem dla przemysłu chłodniczego

Chłodnictwo stanowi ważny dział techniki. Dzięki technologiom obniżającym temperaturę poniżej temperatury otoczenia możliwe jest przede wszystkim dłuższe przechowywanie żywności. Dużą rolę chłodnictwo pełni także przy ochładzaniu pomieszczeń i osuszaniu powietrza.

osuszacz w instalacji pneumatycznej

Osuszacze chłodnicze wykorzystywane są do usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza, które stanowi medium w instalacji pneumatycznej. Osuszacze kondensacyjne charakteryzuje niskie zużycie energii oraz wykorzystanie nieinwazyjnych w stosunku do środowiska naturalnego, gazów ziębniczych. Celem zastosowania osuszacza ziębniczego jako elementu systemu pneumatycznego jest skroplenie wody z chłodzonego sprężonego powietrza, a w dalszej kolejności oddzielenie jej od czynnika. Po opuszczeniu osuszacza chłodniczego, sprężone powietrze jest na powrót ogrzewane. Daje to pewność, że kondensacja będzie mieć miejsce w układzie ziębniczym, a nie w całym systemie.

Występują różne wersje osuszaczy chłodniczych. W jednym z urządzeń wymiennik ciepła jest zainstalowany pionowo, dzięki czemu kondensat oddzielany jest w dolnej komorze, z której się go odprowadza, natomiast osuszone powietrze przemieszcza się w górę. W tym rodzaju urządzenia występują niewielkie spadki ciśnienia, a zastosowane w osuszaczu sterowniki informują o wszelkich nieprawidłowościach. Bardziej zaawansowanym urządzeniem jest osuszacz chłodniczy posiadający dwa wymienniki, powietrze-powietrze oraz czynnik chłodniczy-powietrze, więc medium jest chłodzone dwustopniowo. W drugim stopniu obniża się temperaturę do punktu rosy w +3 °C, co powoduje wykraplanie kondensatu. Podobnie jak w innych wariantach, osuszone powietrze jest podgrzewane, z wyjątkiem, że wzrost temperatury osuszonego medium pochodzi od napływającego powietrza przez wykropleniem i zachodzi w wymienniku powietrze-powietrze, dzięki czemu oszczędzana jest energia.

instalacja sprężonego powietrza z osuszaczem kondensacyjnym

manometr chłodniczy z gliceryną

W skład oprzyrządowania systemu chłodniczego wchodzą manometry chłodnicze oraz do klimatyzacji. Są to standardowe manometry z rurką Bourdona z gliceryną. Gliceryna zapobiega nieprawidłowym odczytom ze strony operatora, ponieważ niweluje wstrząsy wskazówek. Manometr sprężynowy mierzy w systemach klimatyzacji zarówno ciśnienie oraz podciśnienie. Więcej o manometrach dowiesz się ze strony https://www.pneumat.com.pl/pomiar_cisnienia_manometry, gdzie jednocześnie istnieje możliwość zakupu wspomnianych urządzeń.

Kolejnym elementem sieci kriogenicznej są zawory bezpieczeństwa.  Pracują w zakresie temperatur od –200 do +200 °C. Dzięki wykorzystaniu stali nierdzewnej armatura jest odporna na panujące w instalacji niskie temperatury, z kolei uszczelnienie PTFE, posiadające certyfikat FDA, daje możliwość pracy z żywnością. Jest to ważna cecha, ponieważ układ chłodniczy często pracuje z pożywieniem, utrzymując jego niską temperaturę. Zawory kriogeniczne do powietrza, wody lub pary mają zabezpieczać rurociągi i zbiorniki skroplonych gazów kriogenicznych oraz zapewniać określoną ilość ciekłego azotu.

Manometry glicerynowe do chłodnictwa

Produkcja azotu, będącego jednym z czynników chłodniczych, odbywa się poprzez m.in. generatory azotu. Możliwe jest uzyskanie azotu ze sprężonego powietrza dwoma sposobami. Metoda membranowa rozdziela sprężone powietrze na strumień wzbogacony w azot oraz na wzbogacony w tlen. Strumień azotu o czystości dochodzącej 99,5% jest kierowany do specjalnego zbiornika, natomiast tlen uwalniany jest do otoczenia. System adsorpcyjny (PSA) opiera się o adsorpcję tlenu na sitach molekularnych, a azot trafia do zbiornika zasobnikowego. Po procesie sita molekularne regeneruje się za pomocą czystego azotu. W metodzie adsorpcyjnej dwa zbiorniki pracują na zmianę. Jeden z zasobników poddawany jest regeneracji, a drugi adsorbuje azot. Adsorpcja umożliwia uzyskanie azotu osiągającego czystość 99,999%.

osuszacz chodniczy sprężonego powietrza

Pneumatyka oraz chłodnictwo wzajemnie korzystają ze swoich rozwiązań. Wymienione urządzenia pomagają w utrzymywaniu odpowiednich warunków instalacji, jak usuwanie wilgoci z medium. Ponadto, w systemach chłodniczych wykorzystuje się oprzyrządowanie zazwyczaj mające zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza. Więcej rozwiązań dla przemysłu chłodniczego znajdą Państwo na www.pneumat.com.pl – serdecznie polecamy i zachęcamy do kontaktu!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here